Musica Orbis Bohemia
Rozšírená realita,
Prague – rôzne miesta
Pozitivní psychoterapie: Metody a intervence
Prednáška,
Zemlinského kvarteto
Klasická,
Ko-laborace
Súčasné umenie,
The Same Self
Tanec,
Dubnička Lahoda revival kabaret
Folklór,
Zemlinského kvarteto
Klasická,
Zemlinského kvarteto
Klasická,
Národní muzeum v éře Československa
Kombinovaná technika, Stála výstava

© 2021 GoOut, s.r.o., Česko