BKIS

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života. Organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, prehliadky, súťaže a podporuje rozvoj záujmovej činnosti. Vydáva periodickú i neperiodickú tlač súvisiacu s propagáciou Bratislavy alebo jej kultúrnych, športových a spoločenských aktivít.

V oblasti cestovného ruchu plní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko funkciu turistickej informačnej kancelárie verejným sprístupnením relevantných informácií, zabezpečovaním sprievodcovskej činnosti, organizovaním vlastivedných podujatí. Organizuje kurz turistických sprievodcov po Bratislave a zabezpečuje šírenie informácií a propagáciu Bratislavy ako turistickej destinácie.

Info o BKIS

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života. Organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, prehliadky, súťaže a podporuje rozvoj záujmovej činnosti. Vydáva periodickú i neperiodickú tlač súvisiacu s propagáciou Bratislavy alebo jej kultúrnych, športových a spoločenských aktivít.

V oblasti cestovného ruchu plní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko funkciu turistickej informačnej kancelárie verejným sprístupnením relevantných informácií, zabezpečovaním sprievodcovskej činnosti, organizovaním vlastivedných podujatí. Organizuje kurz turistických sprievodcov po Bratislave a zabezpečuje šírenie informácií a propagáciu Bratislavy ako turistickej destinácie.

Nadchádzajúce akcie

Nevieme o žiadnych aktuálnych akciách.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko