BIATEC Keltská mincovňa
BIATEC Keltská mincovňa
BIATEC Keltská mincovňa
BIATEC Keltská mincovňa
BIATEC Keltská mincovňa
BIATEC Keltská mincovňa
BIATEC Keltská mincovňa
Stála

BIATEC Keltská mincovňa

Vstupné
6–12 €
Web miesta
Kurátor
Margaréta Musilová

Expozícia BIATEC Keltská mincovňa, ktorú pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (GMB) prezentuje miestne kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov. Prepojenie architektonického riešenia relatívne malého priestoru s modernými digitálnymi technológiami prináša návštevníkom bohatý obsah v interaktívnom spracovaní.

Myšlienka vzniku stálej expozície keltského mincovníctva vznikla bezprostredne po ukončení archeologického výskumu, ktorý prebiehal v Pálffyho paláci na Nálepkovej ulici 19-21 (dnes Panská ulica 19) v rokoch 1982 – 1985. Tento výskum priniesol významný objav. Ide o nálezy potvrdzujúce činnosť keltskej mincovne, ktorá sa nachádzala práve v týchto miestach. Okrem samotných stratigrafických vrstiev a objektov svedčili o tejto mincovníckej činnosti nálezy tzv. technickej keramiky. Na území Bratislavy bola objavená v takom množstve po prvý raz.

Do priestoru expozície je zaradených niekoľko vybraných artefaktov, z ktorých každý vo svojej kategórii reprezentuje povahu a charakter predstaveného historického obdobia. Odkláňa sa tak od expozícií presýtených sklenými vitrínami s obrovským počtom zameniteľných exponátov. Priestor ako vo fyzickej expozícii, tak aj v pozornosti návštevníka, autenticky vtiahne do historickej témy.

Bratislavskí Kelti boli výnimoční tým, že okrem rôznych obrazových motívov a symbolov, väčšinou náboženského a mytologického charakteru, nechali na minciach vyraziť aj nápisy. Tieto sú zároveň najstarším svedectvom použitia latinského písma – kapitály – na našom území. Známych je celkovo 16 nápisov na najväčších strieborných minciach, tzv. „tetradrachmách“ (17g), ktoré môžu byť podľa jazykovedných analýz osobnými menami vládcov a panovníkov. Najčastejší je nápis „BIATEC“, podľa neho dostali názov „biateky“.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko