Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň
Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň
Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň
Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň
Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň
Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň
Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň

Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň

Adresa
Štítky
Vstupné
6–10 €

Už 23. ročník medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti aj dospelých „Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň“ sa uskutoční v dňoch 26. septembra – 2. októbra 2022 v Banskej Bystrici a okolí.

Dramaturgia Bábkarskej Bystrice systematicky sleduje zaujímavé a originálne tendencie v súčasnej bábkarskej a alternatívnej tvorbe pre deti a dospelých. Pri zostavovaní programu pre deti sa orientuje najmä na nekomerčnú a nekonvenčnú súčasnú tvorbu. Výberom inscenácií pre dospelých sa snaží etablovať bábkové umenie ako legitímny druh umenia pre mladých ľudí a dospelých.

Počas festivalu budú predstavené domáce aj zahraničné bábkovo-divadelné súbory pre všetky vekové kategórie. Budú sa konať rôzne paradivadelné aktivity ako workshopy, diskusie na školách, či odborná medzinárodná konferencia Vzdelávanie divadlom týkajúca sa možností začlenenia divadla do vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch škôl, témy divadelnej a kultúrnej gramotnosti.

Medzi akcie festivalu patrí aj výstava v Štátnej vedeckej knižnici v Galérií v podkroví, výstavné exponáty z výstavy k roku Divadla 2020 (od 8. 9 do 21. 10.), či pouličné akcie v meste Banská Bystrica.

S pozvaním na festival boli oslovené švajčiarske, luxemburské, francúzske, nemecké, slovinské, poľské, české i domáce súbory, ktoré prinesú návštevníkom festivalu rôznorodé zážitky a dopomôžu vytvoriť neopakovateľnú atmosféru Bábkarskej Bystrice 2022.

Uplynulé akcie

Niekde inde + diskusia Niekde inde + diskusia Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica
Kráľ duchov + ateliér Kráľ duchov + ateliér Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica
Doktor Faust + diskusia Doktor Faust + diskusia Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica
Cyber Cyrano + diskusia Cyber Cyrano + diskusia Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica
© 2024 GoOut, s.r.o., Česko