Archív mesta Bratislavy

Archív mesta Bratislavy je verejný archív, ktorý zriaďuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Má v starostlivosti viac ako 350 archívnych fondov a zbierok a plní nezastupiteľnú úlohu pri svojej vedeckej, kultúrnej a osvetovej činnosti, ako aj pri nadobúdaní a záchrane historických dokumentov.

Info o Archív mesta Bratislavy

Archív mesta Bratislavy je verejný archív, ktorý zriaďuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Má v starostlivosti viac ako 350 archívnych fondov a zbierok a plní nezastupiteľnú úlohu pri svojej vedeckej, kultúrnej a osvetovej činnosti, ako aj pri nadobúdaní a záchrane historických dokumentov.

Nadchádzajúce akcie

Nevieme o žiadnych aktuálnych akciách.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko