Amfiteáter Prešov

Základný kameň amfiteátra bol položený v roku 1951 pričom neboli použité žiadne bagre alebo buldozéry, ale fúriky, lopaty a čakany. Výstavba prebiehala zväčša brigádnickým spôsobom od jari do jesene. Mladí ľudia tu pracovali v čase školských prázdnin i počas vyučovania, počas pracovných zmien i mimo nich. Spojením prírodného potenciálu, kultúrneho dedičstva a umenia v priestoroch prírodného amfiteátra vznikol jedinečný projekt kultúrneho parku ako základ pre vytváranie a udržiavanie budúcich partnerstiev.

Aktuálne akcie

Popis miesta

Základný kameň amfiteátra bol položený v roku 1951 pričom neboli použité žiadne bagre alebo buldozéry, ale fúriky, lopaty a čakany. Výstavba prebiehala zväčša brigádnickým spôsobom od jari do jesene. Mladí ľudia tu pracovali v čase školských prázdnin i počas vyučovania, počas pracovných zmien i mimo nich. Spojením prírodného potenciálu, kultúrneho dedičstva a umenia v priestoroch prírodného amfiteátra vznikol jedinečný projekt kultúrneho parku ako základ pre vytváranie a udržiavanie budúcich partnerstiev.

Podobné miesta

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko