Zwierzęta w Warszawie: Tropem relacji

Bilety
Adres Rynek Starego Miasta 28-42, Warszawa
Wstęp 7–12 zł
Strona wydarzenia www.muzeumwarszawy.pl…
Strona miejsca www.muzeumwarszawy.pl
Kurator Lena Wicherkiewicz, Ewa Wieruch-Jankowska, Rafał Kosewski

Historia Warszawy to nie tylko historia ludzi. Mieszka w niej kilka tysięcy gatunków zwierząt, które dla nas pracują, dotrzymują nam towarzystwa i dostarczają rozrywki, są źródłem pokarmu i surowców oraz pozostają niezbędnym czynnikiem równowagi ekologicznej miasta.

Wystawa Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji pozwala spojrzeć na złożony charakter relacji ludzko-zwierzęcych w Warszawie. Zwraca uwagę na wieloraką obecność zwierząt w historii miasta, podkreśla, że z biegiem lat zmieniał się ich status i że ta ewolucja nie jest zakończona. Na wystawie prezentowanych jest ponad 400 eksponatów — historycznych zabytków, dzieł sztuki i przedmiotów codziennego użytku, które pokazują rodzaje zależności między człowiekiem a zwierzęciem w mieście. Wśród nich znajdą się wyroby z surowców odzwierzęcych, nietypowe okazy zoologiczne i zabytki archeologiczne, narzędzia tresury i opieki. Podjęta zostanie próba zbadania społecznej tożsamości nieludzkich mieszkańców Warszawy. Relacje ludzi ze zwierzętami oraz ich rolę i status w społeczeństwie przedstawiamy za pomocą pięciu kategorii: okazy, towar, siła robocza, towarzysze, sąsiedzi.

Wystawa przybliża także sylwetki zwierzęcych warszawiaków – małży pracujących w Grubej Kaśce czy uratowanej z hodowli świnki Lily. Uzupełnieniem każdej części wystawy są prace współczesnych artystów m.in. Diany Lelonek i Bartosza Kokosińskiego, które stanowią krytyczny komentarz do poruszanych zagadnień, pokazują dzisiejszą perspektywę, a często, zaglądają w przyszłość międzygatunkowych relacji. Wystawa Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji to próba spojrzenia na stolicę z nieoczywistej, zoocentrycznej perspektywy. Na podstawie świadectw z różnych epok pokazuje, jak zmieniał się stosunek mieszkańców do zwierząt. Jej celem jest zabranie głosu w obronie miejskiej przyrody i zmiana sposobu myślenia o zwierzętach jako mieszkańcach Warszawy.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Bazar Różyckiego: Tam było wszystko Warszawa, Muzeum Warszawskiej Pragi Bazar Różyckiego: Tam było wszystko
Jak powraca las Warszawa, Galeria Rynek 30 Jak powraca las
Niewidoczne: Historie warszawskich służących Warszawa, Muzeum Warszawy Niewidoczne: Historie warszawskich służących
Rzeczy do zabawy: Edward Manitius i jego wytwórnia Warszawa, Muzeum Warszawskiej Pragi Rzeczy do zabawy: Edward Manitius i jego wytwórnia

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska