Zaangażowana figuracja: Realizm, socrealizm, socmodernizm w perspektywie globalnej

Bilety
Miejsce Wydarzenie online
Adres Polska
Strona wydarzenia www.facebook.com…

Celem konferencji jest nowe spojrzenie na te fragmenty dwudziestowiecznej sztuki zaangażowanej politycznie i społecznie, które posługiwały się szeroko rozumianą figuracją. Jeżeli proponujemy, by znów problematyzować kwestie, które podejmowano już w polskiej i środkowoeuropejskiej historii sztuki, to dlatego, że warto przemyśleć je na nowo, przekraczając ustalone i dyskutowane już wielokrotnie ramy polityczne, chronologiczne i geograficzne.

W pierwszym rzędzie zależy organizatorom na tym, by problemu zaangażowanych figuracji nie sprowadzać do tradycyjnie wypieranego socrealizmu, lecz w duchu przekroczenia starego podziału socrealiści – nowocześnie spojrzeć na poszerzone pole sztuki socmodernistycznej, tj. łączącej ideowość przekazu z nowoczesną formą artystyczną. Właśnie z uwagi na odwrót od absolutyzowania sztuki socrealistycznej, utrwalającego myślenie o latach 40. i 50., pragną posługiwać się zdecydowanie bardziej inkluzywną kategorią sztuki socjalistycznej.

Po wtóre, chcą naświetlić genealogię tak rozumianej sztuki socjalistycznej, ukazując jej ciągłość, ewolucję i transformację począwszy od lat 30. XX wieku. Dlatego za pytania kluczowe dla Europy Środkowo-Wschodniej uważają pytania o to, jakie są początki zaangażowanej figuracji w tym regionie świata. Tropią rozwój lewicowej sztuki figuratywnej w Czechosłowacji, Polsce i sowieckiej Rosji przed wybuchem II wojny, zastanawiając się nad związkami między polityką, nacjonalizmem, realizmem i modernizmem. A następnie, budując pomost między okresem przed- i powojennym, odnoszą sztukę socjalistyczną i socrealizm z Europy (Zachodniej i Wschodniej) do analogicznych praktyk artystycznych w Ameryce Łacińskiej (Meksyku).

Po trzecie, postulują, by ten zwrot ku genealogii uzupełnić o ujęcie synchroniczne – radykalną komparatystykę sztuki socjalistycznej i socrealistycznej w globalnej perspektywie: od Ameryki Południowej przez Afrykę i Chiny po Azję Południowo-Wschodnią. Wydaje się, że przepisywanie kanonu w postkolonialnym świecie dotychczas pomijało fakt, że w okresie dekolonizacji i zimnowojennego podziału świata artyści w dużej części globu kształceni byli według doktryny realnego socjalizmu, czego nie odnotowują, albo co wspominają tylko zdawkowo podręczniki historii sztuki. Co się stało z doświadczeniem socrealizmu i zaangażowania we współczesnym doświadczeniu artystycznym? Jak ewoluowało i jakie formy przybierało? Czy doświadczenie sztuki zaangażowanej przełożyło się na współczesne formy i idiomy artystyczne?

Zapisy na poszczególne moduły odbywają się poprzez formularze zgłoszeniowe, które będzie można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Minione wydarzenia

Polska, Wydarzenie online śr 5.05.2021 15:00 Europa środkowo-wschodnia: Region bez przeszłości?
Polska, Wydarzenie online czw 29.04.2021 15:00 Globalne socrealizmy
Polska, Wydarzenie online czw 22.04.2021 15:00 Ku sztuce socjalistycznej: Modernizm, socrealizm i socmodernizm
Polska, Wydarzenie online czw 15.04.2021 15:00 Jakie są nasze początki?

Więcej wydarzeń w: Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko–polski

Współczesne użycia historycznej sztuki zaangażowanej Polska, Wydarzenie online czw 25.03.2021 18:00 Współczesne użycia historycznej sztuki zaangażowanej
Muzeum Dostępne: (Auto)cenzura Głuchych Polska, Wydarzenie online sb 17.04.2021 19:00 Muzeum Dostępne: (Auto)cenzura Głuchych

© 2021 GoOut