World Doctors Orchestra

S World Doctors Orchestra

O World Doctors Orchestra

World Doctors Orchestra (Światowa Orkiestra Lekarzy) została założona w 2007 roku i łączy przyjemność z dobrej muzyki z globalną odpowiedzialnością społeczną w zakresie nieograniczonego dostępu do świadczeń medycznych. Dwa do trzech razy w roku setka lekarzy z prawie pięćdziesięciu krajów wymienia białe, lekarskie fartuchy na wieczorowe stroje i wykonuje koncert na rzecz organizacji działającej w sektorze zdrowia oraz osób potrzebujących opieki zdrowotnej. Przychody z każdego koncertu trafiają do wybranych organizacji non-profit. Podczas gdy ich codzienna praca koncentruje się na leczeniu konkretnego pacjenta, jako orkiestra propagują przekonanie, że ani granice państw, ani interesy polityczne czy gospodarcze nie powinny ograniczać dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej.

Zdjęcia

Podobni artyści

Filmová filharmonie
IPFW Symphonic Wind Ensemble
Vivaldi Orchestra Praga
Západočeský symfonický orchestr
Národní dechový orchestr
Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej
Noviomagum Wind Orchestra
Šporkovo trio
Wiener Philharmoniker
Sborchestr
Consortium Pragense Orchestra
Capella Regia

© 2021 GoOut