Władysław Hasior: Dokumentalista

Wyprzedane
Adres ul. Jazdów 1, Warszawa
Wstęp Wolny
Strona wydarzenia www.instytut-teatralny.pl…
Strona miejsca www.instytut-teatralny.pl

Wykład w ramach cyklu „Performanse plastyczne Władysława Hasiora” dr Magdaleny Figzał-Janikowskiej, laureatki IV Konkursu Wydawniczego Instytutu Teatralnego.

Wykład poświęcony zostanie dokumentacji filmowej i fotograficznej performansów plastycznych Władysława Hasiora. Omówione zostaną zarówno rejestracje pokazów plenerowych z udziałem publiczności, jak i akcje efemeryczne powstałe na potrzeby filmów dokumentalnych, bez udziału widzów (np. Płonące skrzypce – performans dokamerowy z filmu Portret Władysława Hasiora Grzegorza Dubowskiego, czy Strącenie aniołów i Ostatni koncert z filmu Hasior Jerzego Passendorfera).

Istotnym materiałem, który poddany zostanie analizie będę także wybrane zestawy slajdów pochodzące z Notatnika fotograficznego Władysława Hasiora. Większa część tego zbioru to fotografie wykonane przez samego artystę, który w trakcie trwania pokazów plenerowych pełnił często nie tylko rolę ich kreatora, ale także głównego dokumentalisty. Praktyka ta – bliska zresztą działaniom wielu performerów XX wieku – pozwala zaobserwować proces autokreacji i autoreprezentacji w sferze dokumentowania performansu.

Celem wykładu jest podjęcie refleksji nad statusem zachowanych archiwaliów audiowizualnych, a także próba zweryfikowania stopnia ich użyteczności w badaniach performatywnej twórczości artysty. Jako teoretyczny i metodologiczny punkt wyjścia posłuży podział dokumentacji performansu zaproponowany przez Philipa Auslandera, uwzględniający dwa podstawowe jej aspekty: teatralny i dokumentacyjny. W kontekście powyższego rozróżnienia przeprowadzona zostanie próba klasyfikacji materiałów archiwalnych, stanowiących ślady (reminiscence) czy też pozostałości (remains) akcji efemerycznych Władysława Hasiora.

Wydarzenie na mapie

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

Więcej wydarzeń w: Performanse plastyczne Władysława Hasiora

Sztandary, pochody, procesje: O integracyjnej funkcji sztuki Władysława Hasiora Warszawa, Instytut Teatralny 7.01.2021 18:00 Sztandary, pochody, procesje: O integracyjnej funkcji sztuki Władysława Hasiora
Performanse ekologiczne Władysława Hasiora Warszawa, Instytut Teatralny 4.02.2021 18:00 Performanse ekologiczne Władysława Hasiora

© 2020 GoOut