Teraz i wtedy: Warsztaty dla młodzieży szkolnej
Teraz i wtedy: Warsztaty dla młodzieży szkolnej
Teraz i wtedy: Warsztaty dla młodzieży szkolnej
Teraz i wtedy: Warsztaty dla młodzieży szkolnej
Teraz i wtedy: Warsztaty dla młodzieży szkolnej
Teraz i wtedy: Warsztaty dla młodzieży szkolnej
Teraz i wtedy: Warsztaty dla młodzieży szkolnej

Teraz i wtedy: Warsztaty dla młodzieży szkolnej

Warsztaty dla młodzieży szkolnej odnoszące się do wystawy Adriany Molendy i Antona Vargi Tutaj i wtedy o zmierzchu, która poprowadzi pedagożka teatru i reżyserka teatru społecznego Barbara Prądzyńska, z wykorzystaniem różnych technik teatralnych i okołoteatralnych.


Uczestnicy warsztatów zastanowią się wspólnie nad zmianą w użytkowaniu danej przestrzeni miejskiej oraz jej historycznym, często drastycznie różnym wykorzystaniu, prowokującym odmienne zachowania ludzkie. Po ćwiczeniach budujących wzajemne zaufanie i pobudzających ekspresję indywidualną oraz grupową, z zakresu dramy i teatru fizycznego, przedyskutowane zostaną podane przez uczestników przykłady zmian, jakie zauważyli w otaczającej ich przestrzeni miejskiej. Omówione zostaną też ich przyczyny, postrzeganie i konsekwencje.

Następnie wykorzystana zostanie technikę dramy i improwizacji teatralnej. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Każda z nich otrzyma inne zdjęcie i/lub opis ważnego wydarzenia/faktu historycznego związanego z Poznaniem, również z historią Żydów w Poznaniu. Każda z grup zostanie poproszona o przygotowanie „żywej fotografii” danego wydarzenia, która uruchomi improwizowaną scenę. Następnie dokładnie w tym samym miejscu ułożona zostanie fotografia współczesna, która również ożyje. Uczestnicy będą mieli okazję poczuć i zobaczyć różnicę w sytuacji, zachowaniu, emocjach itp. ludzi z dawnej i współczesnej fotografii, wynikającą z różnego wykorzystania danej przestrzeni.

Wspólną sytuacją dla wszystkich grup będzie stworzenie „żywych fotografii” do filmu zaprezentowanego na wystawie Tutaj i wtedy o zmierzchu, „portretu miejsca, które funkcjonuje jako przestrzeń rekreacji i kontaktu z naturą, chętnie odwiedzanego przez mieszkańców Poznania i turystów” oraz faktu „budowy jeziora przez więźniów, przede wszystkim Żydów, osadzonych w niemieckich obozach pracy przymusowej na terenie Poznania”. Efektem końcowym warsztatów będzie dyskusja z uczestnikami podsumowująca doświadczenie osiągnięte podczas warsztatów. Zastanowimy się nad tym, jak dana przestrzeń i jej charakter wpływa na korzystających z niej ludzi oraz jak ludzie określają przestrzeń swoim zachowaniem.

Wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy.

Daty

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy