Teatr lalek

Poprzednikiem Teatru lalek był amatorski teatr kukiełkowy Drewniane królestwo, który co niedzielę wystawiał bajki dla najmłodszych widzów. Latem 1946 roku znalazł swą siedzibę w jednej z sal budynku na placu Masaryka. W 1953 powstał pierwszy profesjonalny teatr kukiełkowy – Regionalny teatr lalek. W tym samym roku wystawiono też pierwsze profesjonalne przedstawienie – bajkę Dziadek Mróz. Dyrektorem teatru był wówczas Zdeněk Hapala. Siedziba w budynku na placu Masaryka miała być tymczasowa, ostatecznie jednak ostrawscy lalkarze pozostali w niej aż do 1999 roku. W 2011 roku dobudowano tzw. „scenę alternatywną“, która między innymi wystawia również sztuki dla dorosłych widzów. Poza tym w budynku tym znajduje się również sala teatralna z ruchomą widownią, cukiernia z obrazami kukiełek, a także oryginalny dziecięcy bajkowy zegar.

Aktualny program spektakli teatralnych

Opis miejsca

Poprzednikiem Teatru lalek był amatorski teatr kukiełkowy Drewniane królestwo, który co niedzielę wystawiał bajki dla najmłodszych widzów. Latem 1946 roku znalazł swą siedzibę w jednej z sal budynku na placu Masaryka. W 1953 powstał pierwszy profesjonalny teatr kukiełkowy – Regionalny teatr lalek. W tym samym roku wystawiono też pierwsze profesjonalne przedstawienie – bajkę Dziadek Mróz. Dyrektorem teatru był wówczas Zdeněk Hapala. Siedziba w budynku na placu Masaryka miała być tymczasowa, ostatecznie jednak ostrawscy lalkarze pozostali w niej aż do 1999 roku. W 2011 roku dobudowano tzw. „scenę alternatywną“, która między innymi wystawia również sztuki dla dorosłych widzów. Poza tym w budynku tym znajduje się również sala teatralna z ruchomą widownią, cukiernia z obrazami kukiełek, a także oryginalny dziecięcy bajkowy zegar.

Galeria

Podobne miejsca

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy