Teatr Arka

Wrocławski Teatr Arka został złożony w 1992 roku. Jego pomysłodawczynią i twórczynią autorskiej koncepcji pracy z aktorem jest Renata Jasińska. Teatr otwiera się na doświadczenia innych teatrów, czerpie inspirację z teatrów Wschodu, sztuki Artaud, ale też od artystów polskich, na przykład Kantora, by znaleźć własną drogę i przepuścić poznane energie przez własne doświadczenia.

Aktualny program spektakli teatralnych

Opis miejsca

Wrocławski Teatr Arka został złożony w 1992 roku. Jego pomysłodawczynią i twórczynią autorskiej koncepcji pracy z aktorem jest Renata Jasińska. Teatr otwiera się na doświadczenia innych teatrów, czerpie inspirację z teatrów Wschodu, sztuki Artaud, ale też od artystów polskich, na przykład Kantora, by znaleźć własną drogę i przepuścić poznane energie przez własne doświadczenia.

Galeria

Podobne miejsca

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy