Sztuka polityczna

Adres ul. Jazdów 2, Warszawa
Wstęp 0–20 zł
Strona wydarzenia www.u-jazdowski.pl…
Strona miejsca www.u-jazdowski.pl
Kurator Jon Eirik Lundberg, Piotr Bernatowicz

Wystawa Sztuka polityczna jest próbą krytyki nowego układu podziałów w życiu politycznym Zachodu, który w ostatnich latach wysunął się na pierwszy plan debaty publicznej. Na uniwersytetach, w korporacjach, mediach, instytucjach kultury i życiu kulturalnym toczy się walka o hegemonię w sferze publicznej. Terminy takie jak deplatforming, cancel culture i culture of silence określają prądy, metody i pasje, które w ostatecznym rozrachunku mogą teoretycznie działać wbrew podstawowym ideom demokracji i wartościom cywilizacji zachodniej. W tej sytuacji organizatorzy wystawy spróbują przypomnieć o potrzebie wolnej i tętniącej życiem sfery publicznej. Sztuka i artyści opowiadający się za nieskrępowaną ekspresją i antymainstreamowymi ideami mają szansę stać się aktywami społecznymi, ale też celem różnych ataków. Sztuka może w tej sytuacji stać się głosem sprzeciwu.

Wystawa Sztuka polityczna ma na celu prezentację tej szczególnej grupy artystów z różnych krajów i kontynentów. Ich prace opowiadają o walce o wolność, przypominają o wydarzeniach historycznych i ożywiają informacje wymazane lub wymazywane z publicznych rejestrów. Rzucają światło na mechanizmy władzy zwykle ukryte przed wzrokiem publicznym i uczą, jak konfrontować takie struktury z prawdą, humorem i sarkazmem.

Artystki i artyści: Oscar Olivares, Erik K. Christensen, Dan Park, Uwe Max Jensen, Agnieszka Kolek, Tasleem Mulhall, Firoozeh Bazrafkan, Séamus Moran, Jacek Adamas, Matthew E. Sun, Aleś Pushkin, Lars Vilks, Gongsan Kim, Krzysztof Jung, Waldemart Klyuzko, Wojciech Korkuć, Tam Hoi Ying, Thomas Knarvik, Miriam Elia, Nina Maria Kleivan, Öncü Hrant Gültekin, Mimsy, Emma Elliott, Kristian von Hornsleth, Farnoush Amini, Ignacy Czwartos, Marc Provisor, Jana Zimova

Imprezy towarzyszące

Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski sb 11.12. 14:00 Let’s Talk About Art: Melanie Święcicki

Minione wydarzenia

Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wczoraj Ze sztuką na Ty: Viyaleta Khviatskovich
Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski czw 2.12.2021 18:00 Sztuka z perspektywy...: Jon Eirik Lundberg

Video

Sztuka Polityczna  Wystawa  Sztuka Polityczna – Wystawa 0:37 21 ×

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Ucieczka od mistrzów kina Warszawa, U-jazdowski Kino Ucieczka od mistrzów kina
Po cóż patrzeć na świnie Warszawa, U-jazdowski Kino Po cóż patrzeć na świnie
Let’s Talk About Art: Melanie Święcicki Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Let’s Talk About Art: Melanie Święcicki
Łowca jeleni Warszawa, U-jazdowski Kino Łowca jeleni

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska