Stary Ratusz – Muzeum Sztuki Mieszczańskiej

Stary Ratusz we Wrocławiu jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem świeckiej architektury gotyckiej. Jest 2-kondygnacyjną, 3- traktową budowlą na planie prostokąta z także prostokątnym aneksem budynku Rady i Ławy przylegającym do północnej elewacji oraz kwadratową wieżą. Usytuowany w centrum miasta powstawał w kilku etapach budowlanych na przestrzeni około 250 lat (od końca XIII w. aż po wiek XVI). Pełnił rolę siedziby władz miejskich i wrocławskiego sądownictwa, służył wszystkim mieszkańcom miasta. Od początku swojego istnienia Ratusz był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych i miejscem reprezentacyjnym, gdzie władze Wrocławia podejmowały dostojnych gości. Tradycja ta kontynuowana jest do dzisiaj. W murach Ratusza gościli najważniejsi światowi przywódcy, monarchowie, duchowni oraz artyści. W jego podziemiach znajduje się jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie – legendarna Piwnica Świdnicka.

Aktualne wystawy muzealne

Galeria Sławnych Wrocławian

Opis miejsca

Stary Ratusz we Wrocławiu jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem świeckiej architektury gotyckiej. Jest 2-kondygnacyjną, 3- traktową budowlą na planie prostokąta z także prostokątnym aneksem budynku Rady i Ławy przylegającym do północnej elewacji oraz kwadratową wieżą. Usytuowany w centrum miasta powstawał w kilku etapach budowlanych na przestrzeni około 250 lat (od końca XIII w. aż po wiek XVI). Pełnił rolę siedziby władz miejskich i wrocławskiego sądownictwa, służył wszystkim mieszkańcom miasta. Od początku swojego istnienia Ratusz był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych i miejscem reprezentacyjnym, gdzie władze Wrocławia podejmowały dostojnych gości. Tradycja ta kontynuowana jest do dzisiaj. W murach Ratusza gościli najważniejsi światowi przywódcy, monarchowie, duchowni oraz artyści. W jego podziemiach znajduje się jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie – legendarna Piwnica Świdnicka.

Galeria

Podobne miejsca

© 2022 GoOut, s.r.o., Czechy