Środowiskowe historie jeziora Rusałka
Środowiskowe historie jeziora Rusałka
Środowiskowe historie jeziora Rusałka
Środowiskowe historie jeziora Rusałka
Środowiskowe historie jeziora Rusałka
Środowiskowe historie jeziora Rusałka
Środowiskowe historie jeziora Rusałka

Środowiskowe historie jeziora Rusałka

Miejsce
Tunel pod ul. Św. Wawrzyńca
Adres
tunel pod ulicą Św. Wawrzyńca, Poznań
Strona wydarzenia

Poznańskie jezioro Rusałka, czyli zbiornik spiętrzający potok Bogdanka, zostało utworzone w czasie okupacji niemieckiej, w latach 1941-1942, otrzymując w tamtym czasie nazwę Elsensee. Do wykopania niecki jeziora zmuszona została ludność pochodzenia żydowskiego – osoby więzione w nazistowskich obozach pracy przymusowej w Poznaniu i Żabikowie – natomiast do umocnienia jego brzegów wykorzystano macewy pochodzące z likwidowanych żydowskich cmentarzy. W czasach powojennych zdecydowano, aby projekt kontynuować. Paradoksalnie zatem współczesna funkcja rekreacyjna Rusałki i podporządkowane jej otoczenie przyrodnicze jest przedłużeniem nazistowskiej intencji stworzenia tu miejsca wypoczynku. Historia budowy jeziora Rusałka – sztucznego i względnie młodego ekosystemu – splata się z dynamiką przeobrażeń lokalnego środowiska. Czas historyczny nakłada się tu na czas cykli wegetacyjnych i toczące się poza polem naszego widzenia podwodne życie. Specyficzna natura urbana stanowi obecnie przestrzeń rekreacji jako fragment zachodniego klina zieleni; jest także ostoją bioróżnorodności i bioretencji.

Podczas spaceru uczestnicy zastanowią się wspólnie nad trudnym dziedzictwem procesu budowy Rusałki, podejmą próbe odtworzenia jej wielokierunkowych środowiskowych historii oraz porozmawiania o Zagładzie jako projekcie ekologicznym. Spacer warto też potraktować jako ćwiczenie z uważności i międzygatunkowej empatii: poszukać rosnącej tu zimą płomiennicy (Flammulina velutipes), przyjrzeć się roli rdestnicy kędzierzawej (Potamogeton crispus) i przywołać masowe wymieranie małży słodkowodnych z gatunku Anodonta.

Spacer poprowadzi Mikołaj Smykowski, adiunkt w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat I nagrody w konkursie im. Majera Bałabana za dysertację Ekologie Zagłady. Współtwórca koncepcji środowiskowej historii Zagłady prezentowanej na łamach Journal of Genocide Research. Prowadzi badania nad dziedzictwem żydowskim i materialnymi pozostałościami Zagłady w kontekście ekologicznym, których wyniki publikował w Rethinking History, Przeglądzie Kulturoznawczym, Tekstach Drugich, Kontekstach. Interesuje się antropologią środowiskową, etnografią wielogatunkową i biodeterioracją dziedzictwa.

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy