Wystawa stała

Śląsk Średniowieczny

Bezpłatne
Adres ul. Cieszyńskiego 9, Wrocław
Wstęp Bezpłatny

Centralnym punktem tej wystawy jest naturalnej wielkości model drewnianego, krytego strzechą domu. Stanowi on typowy przykład budynku mieszkalnego ze śląskiego miasta w X – XIII w n.e. Ta szczegółowa rekonstrukcja wyposażona jest między innymi w meble, naczynia drewniane i gliniane, kamienne żarna, maselnicę, koło garncarskie, krosno i wiele innych przedmiotów obrazujących życie w średniowieczu.

Wystawa prezentuje nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale także biżuterię, jak kabłączki skroniowe, pierścienie, naszyjniki i wiele innych przedmiotów a wśród nich odzież i obuwie.

Inna część wystawy koncentruje się na wierzeniach religijnych. Pokazanych jest wiele przedmiotów rytualnych, niezwykle istotnych dla duchowego życia pogańskich mieszkańców wczesnośredniowiecznego Śląska. Przyjęcie chrześcijaństwa zmieniło w znacznym stopniu kulturę zarówno duchową, jak i materialną na Śląsku. Pojawiła się architektura murowana, umiejętność pisania, przedstawienia plastyczne związane z nową religią, obyczaj odbywania pielgrzymek i specjalne wyposażenie pielgrzyma, jak manierka czy znak pielgrzymi. Sporo miejsca na wystawie poświęcono także początkom Wrocławia. Pokazane są lokalizacje pierwszych osad na terenie późniejszego miasta, jego stopniowy rozwój przestrzenny oraz przedmioty związane z różnymi sferami działalności jego mieszkańców (rzemiosło, handel, sztuka, religijność, gra i zabawa, zaopatrzenie w wodę, ogrzewanie, transport itp.).

Model zamku w Bardzie i przedmioty odkryte podczas wykopalisk na tym zamku ilustrują z kolei życie codzienne załogi niewielkiej górskiej twierdzy w późnym średniowieczu (zamek zniszczono w 1428 r.). Prezentowane są elementy uzbrojenia, narzędzia, ceramika itp.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Epoka kamienia, wczesna Epoka brązu Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Epoka kamienia, wczesna Epoka brązu
Epoka Brązu i wczesna Epoka Żelaza Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Epoka Brązu i wczesna Epoka Żelaza
Archeologia Śląska Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Archeologia Śląska

© 2022 GoOut, s.r.o., Czechy