Rozstania – poszukiwania: Wojenne losy krakowian

Bilety
Adres ul. Lipowa 4, Kraków
Wstęp 24–28 zł
Strona wydarzenia www.muzeumkrakowa.pl…
Strona miejsca www.mhk.pl…
Kurator Bartosz Heksel

Wystawa opowiada o tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej z perspektywy indywidualnej mieszkańców Krakowa. O swoich wojennych doświadczeniach opowiadają zarówno ci, którzy opuścili miasto w momencie wybuchu wojny, jak i ci, którzy sprowadzili się do niego później. Ich droga do Krakowa trwała niekiedy latami i wiodła przez kilka kontynentów. Ekspozycja składa się z sześciu głównych części podzielonych tematycznie, tworzących pozornie oderwane od siebie opowieści. Poszczególne segmenty koncentrują się wokół następujących zagadnień: wybuch wojny i losy żołnierzy, deportacja cywilów na Wschód, zbrodnia katyńska, niemiecki terror okupacyjny, zagłada krakowskich żydów, praca przymusowa na rzecz Niemiec.

W każdej z części wystawy prezentowanych jest kilka oryginalnych obiektów muzealnych uzupełnionych o relacje świadków, kopie fotografii, dokumentów i listów. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog, stanowiący rozszerzenie i uzupełnienie przedstawionych treści. Wraz z komentarzem ułatwia zrozumienie szerszego kontekstu historycznego. Katalog jest również wyborem kilkudziesięciu fragmentów relacji świadków, ukazujących różnorodne doświadczenia wojenne mieszkańców Krakowa urodzonych z reguły po 1918 roku. Dobrano je w taki sposób, by odzwierciedlały możliwie najszerszy przekrój społeczny miasta: od przedstawicieli inteligencji po ludzi bez wyuczonego zawodu. Świadectwa te stanowią niezwykłą lekcję historii dla współczesnych, którzy wśród bohaterów opowieści być może odnajdą swoich krewnych lub sąsiadów. Wystawie towarzyszyć będzie również tzw. depozyt pamięci, w którym prezentowane będą rodzinne historie i pamiątki wypożyczane czasowo przez mieszkańców Krakowa.

Wydarzenie na mapie

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Kraków: czas okupacji 1939-1945 Kraków, Fabryka Schindlera Stała Kraków: czas okupacji 1939-1945

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska