Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej powstało we wrześniu 2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Celem skansenu jest ochrona zabytków architektury drewnianej na Podlasiu, jak również odtworzenie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego regionu. Zbiory muzealiów gromadzone w skansenie dokumentują kulturę materialną Białostocczyzny z okresu od końca XIX wieku do lat siedemdziesiątych XX wieku. Osoby zwiedzające muzeum mogą zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi. Przy samej bramie wjazdowej stoi okazały wiatrak – Koźlak z 1836 r., a obok kuźnia przywieziona z Gródka. Ogółem od początku lat 90-ch XX wieku udało się przenieść blisko trzydzieści budynków.

Adres
ul. Leśna 7 , Wasilków
Strona internetowa

Aktualne wystawy muzealne

Opis miejsca

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej powstało we wrześniu 2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Celem skansenu jest ochrona zabytków architektury drewnianej na Podlasiu, jak również odtworzenie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego regionu. Zbiory muzealiów gromadzone w skansenie dokumentują kulturę materialną Białostocczyzny z okresu od końca XIX wieku do lat siedemdziesiątych XX wieku. Osoby zwiedzające muzeum mogą zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi. Przy samej bramie wjazdowej stoi okazały wiatrak – Koźlak z 1836 r., a obok kuźnia przywieziona z Gródka. Ogółem od początku lat 90-ch XX wieku udało się przenieść blisko trzydzieści budynków.

Galeria

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy