Państwowe Muzeum Archeologiczne

Muzeum zamknięte do odwołania ze względu na prace renowacyjne.


Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie jest muzeum archeologicznym w Warszawie, a także narodową instytucją kultury założoną w 1928 w oparciu o zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Od 1958 siedzibą muzeum jest Arsenał Królewski w Warszawie; od 1929 muzeum wydaje „Wiadomości Archeologiczne”, od 1951 „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”.

Aktualne wystawy muzealne

Opis miejsca

Muzeum zamknięte do odwołania ze względu na prace renowacyjne.


Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie jest muzeum archeologicznym w Warszawie, a także narodową instytucją kultury założoną w 1928 w oparciu o zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Od 1958 siedzibą muzeum jest Arsenał Królewski w Warszawie; od 1929 muzeum wydaje „Wiadomości Archeologiczne”, od 1951 „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”.

Galeria

Podobne miejsca

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy