Mysia 3

Budynek Mysiej 3 to dawna siedziba głównego urzędu kontroli prasy, publikacji i widowisk, czyli urząd cenzury..Dzisiaj, Mysia 3 to nowoczesna koncepcja domu handlowego, którego celem jest nie tylko handel, ale także animacja i codzienna inspiracja.

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy