Muzeum Witrażu

Mieszczące się w siedzibie historycznego studia witrażowego S. G. Żeleński „żywe muzeum”, które oferuje unikalną możliwość poznania funkcjonującej pracowni witraży. Można tu obserwować mistrzów przy pracy i poznać proces tworzenia monumentalnych szklanych dzieł. Stała wystawa muzeum, Galeria młodopolskich mistrzów witrażu, to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać witrażowe dzieła czterech wybitnych artystów początku XX wieku: Wyspiańskiego, Mehoffera, Jastrzębowskiego i Stefana Matejki. Dodatkowo, na wszystkich piętrach pracowni mieszczą się projekty i przykłady ukończonych prac z ponad stuletniej historii tego miejsca.

Aktualne wystawy muzealne

Opis miejsca

Mieszczące się w siedzibie historycznego studia witrażowego S. G. Żeleński „żywe muzeum”, które oferuje unikalną możliwość poznania funkcjonującej pracowni witraży. Można tu obserwować mistrzów przy pracy i poznać proces tworzenia monumentalnych szklanych dzieł. Stała wystawa muzeum, Galeria młodopolskich mistrzów witrażu, to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać witrażowe dzieła czterech wybitnych artystów początku XX wieku: Wyspiańskiego, Mehoffera, Jastrzębowskiego i Stefana Matejki. Dodatkowo, na wszystkich piętrach pracowni mieszczą się projekty i przykłady ukończonych prac z ponad stuletniej historii tego miejsca.

Galeria

Podobne miejsca

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy