Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Adres ul. Traugutta 111-113, Wrocław
Strona internetowa www.muzeumetnograficzne.pl

Aktualne wystawy muzealne

Opis miejsca

Muzealnictwo etnograficzne dokumentuje te nurty kultury, w których najpełniejszy wyraz znajdują wszelkie procesy społeczne, zróżnicowanie regionalne i narodowościowe. Tym samym spełnia ono wyjątkową rolę na terenach, gdzie historia obfituje w wydarzenia, których konsekwencją są przemieszczenia ludności, zderzenia często krańcowo odmiennych tradycji. Dolny Śląsk jest takim właśnie regionem. Od początków osadnictwa nakładały się tu na siebie wpływy kultury polskiej, czeskiej, serbołużyckiej i niemieckiej, ale lokalnie także innych grup etnicznych, przybywających w kolejnych falach kolonizacyjnych. Wyjątkowość dziejów Dolnego Śląska po II wojnie światowej polega nie tylko na niemal całkowitej “wymianie” zamieszkującej ten teren ludności, ale także ciągłej konfrontacji systemów wartości nowych osadników. Przystosowując się do odmiennych warunków życia, poznawali równocześnie kulturową przeszłość nowo zamieszkanych ziem, a sytuację dodatkowo komplikowały procesy integracyjne.

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

Zdjęcia

Podobne miejsca

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pawilon Czterech Kopuł
Panorama Racławicka
Stary Ratusz – Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
Muzeum Sztuki Cmentarnej
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Radia Wrocław
Muzeum Człowieka
Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Militariów we Wrocławiu
Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre we Wrocławiu

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska