Muzeum ASP w Krakowie

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jest ogólnouczelnianą jednostką, której celem jest trwała ochrona i rewaloryzacja dóbr kultury wytwarzanych oraz kolekcjonowanych przez ASP i związanych z jej działalnością, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i artystycznej. Obecnie do Muzeum ASP należy ponad 5000 obiektów, reprezentujących większość tradycyjnych dyscyplin artystycznych takich jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, tkanina artystyczna, sztuka stosowana i projektowa; w tym część spuścizny po Muzeum Techniczno-Przemysłowym. do Muzeum ASP należy również Dom i Pracownia Olgi Boznańskiej przy ul. J. Piłsudskiego 21.

Aktualne wystawy muzealne

Opis miejsca

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jest ogólnouczelnianą jednostką, której celem jest trwała ochrona i rewaloryzacja dóbr kultury wytwarzanych oraz kolekcjonowanych przez ASP i związanych z jej działalnością, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i artystycznej. Obecnie do Muzeum ASP należy ponad 5000 obiektów, reprezentujących większość tradycyjnych dyscyplin artystycznych takich jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, tkanina artystyczna, sztuka stosowana i projektowa; w tym część spuścizny po Muzeum Techniczno-Przemysłowym. do Muzeum ASP należy również Dom i Pracownia Olgi Boznańskiej przy ul. J. Piłsudskiego 21.

Galeria

Podobne miejsca

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy