Ms2

Nowa przestrzeń Muzeum Sztuki zajmuje zabytkowy budynek XIX-wiecznej tkalni. Ms2 jest przede wszystkim miejscem eksperymentalnej pracy z Kolekcją sztuki XX i XXI wieku. Unikatowe zbiory Muzeum prezentowane są tu na powierzchni 3000 m2 – to ponad trzy razy więcej niż w gmachu przy ul. Więckowskiego. Odmienny jest także sposób prezentacji – w ms2 dzieła nie są usytuowane jedynie na osi czasu. Chronologię zastąpiły grupy pojęć, dzięki którym dzieła ujawniają komunikaty istotne dla nas tu i teraz. 600 m2 w nowym budynku zajmują wystawy czasowe. Kolejne pomieszczenia przeznaczone są na działania edukacyjne, performance, spotkania z artystami i pokazy filmowe.

Muzeum zaprasza artystów, designerów i architektów do tworzenia projektów specjalnie z myślą o budynku ms2. Powstałe w ten sposób realizacje zasilają Kolekcję sztuki XX i XXI wieku, a kontakt z dziełami można rozpocząć od przyjrzenia się elewacji. W budynku mieści się też kawiarnia oraz księgarnia artystyczna – mała litera art. Co sobotę odbywają się tu warsztaty dla dzieci i wykłady, a w tygodniu spotkania, wykłady i projekcje.

Aktualne wystawy muzealne

Opis miejsca

Nowa przestrzeń Muzeum Sztuki zajmuje zabytkowy budynek XIX-wiecznej tkalni. Ms2 jest przede wszystkim miejscem eksperymentalnej pracy z Kolekcją sztuki XX i XXI wieku. Unikatowe zbiory Muzeum prezentowane są tu na powierzchni 3000 m2 – to ponad trzy razy więcej niż w gmachu przy ul. Więckowskiego. Odmienny jest także sposób prezentacji – w ms2 dzieła nie są usytuowane jedynie na osi czasu. Chronologię zastąpiły grupy pojęć, dzięki którym dzieła ujawniają komunikaty istotne dla nas tu i teraz. 600 m2 w nowym budynku zajmują wystawy czasowe. Kolejne pomieszczenia przeznaczone są na działania edukacyjne, performance, spotkania z artystami i pokazy filmowe.

Muzeum zaprasza artystów, designerów i architektów do tworzenia projektów specjalnie z myślą o budynku ms2. Powstałe w ten sposób realizacje zasilają Kolekcję sztuki XX i XXI wieku, a kontakt z dziełami można rozpocząć od przyjrzenia się elewacji. W budynku mieści się też kawiarnia oraz księgarnia artystyczna – mała litera art. Co sobotę odbywają się tu warsztaty dla dzieci i wykłady, a w tygodniu spotkania, wykłady i projekcje.

Galeria

Podobne miejsca

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy