Morawsko-śląski Teatr Narodowy

Morawsko-śląski Teatr Narodowy

Adres Čs. legií 148/14, Ostrava
Strona internetowa www.ndm.cz

Aktualny program spektakli teatralnych