Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2021
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2021
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2021
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2021
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2021
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2021
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2021

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2021

  1. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania organizowana pod hasłem Mito/Logie jest skupiona wokół pojęcia mitu i jego współczesnych odczytań i scenicznych realizacji. Po co nam mitologie, jaką rolę mogą odgrywać dzisiaj te stare, święte opowieści – ich struktury, obrazy, znaczenia – funkcjonujące poza macierzystym kontekstem, w skrawkach, w ruchu, w przesunięciach, w wielogłosie. Czy poza archaicznym pięknem są jeszcze dla nas żywe, czy dotykają nas osobiście? Padną też pytania, skąd się bierze potrzeba nowych mitologii, organizujących rzeczywistość społeczną, kulturową, duchową. Podobnie jak współcześni pisarze prze-pisują na nowo stare mity, tak i opowiadacze szukają w opowieściach mitologicznych nowej wrażliwości, nowej perspektywy, a raczej wielu perspektyw oraz odpowiedzi na wyzwania, które dziś są naszym udziałem. Festiwal to również bezpłatne wydarzenia towarzyszące – spotkania w kawiarni MIK-u i Czytelni „Elektra”: warsztaty, rozmowy, filmy, obrazy, poświęcone sztuce opowiadania i szeroko rozumianej mitologii.
© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy