Lambda Warszawa

Lambda Warszawa

Adres ul. Żurawia 24A lok.4, Warszawa
Strona internetowa www.lambdawarszawa.org

Zaplanowane wydarzenia

Nie wiemy o żadnych wydarzeniach w tym miejscu

Opis miejsca

Stowarzyszenie Lambda Warszawa to najstarsza w Polsce (zał. w 1997) i największa organizacja działająca w obszarze wsparcia społeczności LGBT. Misją Lambdy jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości osób LGBT oraz wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Organizacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność pomocową (ponad 1400 konsultacji psychologicznych i ponad 700 porad telefonu zaufania i przez komunikatory internetowe rocznie; grupy samopomocowe i wsparcia), a także rzeczniczą, kontrolną, badawczą, edukacyjną i szkoleniową. Obszary aktywności to przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBT, poprawa zdrowia psychicznego osób LGBT, prewencja HIV/AIDS, a także historia i kultura LGBT.

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

Zdjęcia

Podobne miejsca

Plac Trzech Krzyży
Kampus Centralny UW
Siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego
New Lady in Town Vintage Store
Baseny Błękit
Plaża Żoliborz
Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Ambasada Węgier
Księgarnia na Tłomackiem
Forteca u Kręglickich
Park Czechowicki
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

© 2022 GoOut, s.r.o., Czechy