Konflikt terenowy

Bilety
Adres ul. Piłsudskiego 105, Wrocław
Strona wydarzenia bwa.wroc.pl…
Strona miejsca bwa.wroc.pl…
Kurator Hubert Kielan, Joanna Stembalska

W ramach programu rezydencji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH, przeprowadzone zostaną interdyscyplinarne badania zjawisk wynikających z ograniczonej chłonności obszarów miejskich i wynikających z niej konfliktów terenowych.

Zgodnie z paradygmatem decyzji przestrzennych Zipsera – jednej z kluczowych teorii matematycznego postrzegania urbanistyki i procesów osadniczych – chłonność to cecha określająca ilość aktywności możliwych do zrealizowania na danym obszarze. Nieprzypadkowo pojęcie kojarzone jest z chłonnością gruntu. W trakcie obfitych opadów, po przekroczeniu wartości granicznej, ziemia przestaje wchłaniać wodę, co skutkuje lokalnymi podtopieniami. Jeżeli chłonność obszaru jest niska, jego atrakcyjność wysoka, a chętnych do realizacji swoich aktywności wielu, to dla części użytkowników brakuje miejsca. To powoduje konflikty terenowe – lokalne podtopienia. Czasem powodzie.

Szósta edycja festiwalu pod hasłem Chłonność przestrzeni poświęcona będzie analizowaniu Wrocławia jako specjalnego przypadku urbanistyczno-społecznego. Festiwal pragnie uwydatnić konieczność ciągłego rewidowania narracji o mieście i zachęcić do wykorzystywania matematycznych modeli zachowań człowieka w procesach przeciwdziałających antagonizmom społecznym. Co generuje konflikt przestrzenny? Czy potrafimy wskazać cechy obszarów zurbanizowanych, które zwiększają prawdopodobieństwo jego wystąpienia? Czy możemy rozpoznać zjawiska go poprzedzające? Przewidzieć, kiedy wybuchnie i czy rozleje się na większe obszary?

W ramach programu rezydencji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH, przeprowadzone zostaną interdyscyplinarne badania zjawisk wynikających z ograniczonej chłonności obszarów miejskich i wynikających z niej konfliktów terenowych. Drogowskazem dla poszukiwań będzie wygenerowana symulacyjnie Mapa chłonności Wrocławia – model matematyczny reprezentujący konflikty między aktywnościami mieszkańców miasta; badanie symulacyjne obrazujące 10 obszarów krytycznych, reprezentujących kluczowe problemy przestrzenne europejskich miast. Inwentaryzacje obszarów krytycznych; dokumentacja planistyczna, charakterystyka konfliktu, dane demograficzne, materiały fotograficzne i rejestracje video stanowić będą materiał wejściowy do pracy Artystów, którzy w ciągu dwutygodniowych rezydencji analizować będą wybrany przez siebie obszar zapalny i występujący na jego terenie konflikt. Efekty ich badań – diagnozy, propozycje modeli koegzystencji, interwencje, gesty oraz dokumentacje procesu ich pracy, zaprezentowane zostaną na wystawie porezydencyjnej.

Artystki/artyści: Yuriy Biley, Piotr Chuchla, Gabriela Kowalska, Karina Marusińska, Jarek Słomski
Badacze/badaczki: Karolina Domańska, Ganna Grudnytska, Ewelina Jatczak, Paweł Rajca

Wydarzenie na mapie

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

Więcej wydarzeń w: Out of Sth: Chłonność przestrzeni

Trzy to już tłum Wrocław, BWA Wrocław Główny 20.11.2020 – 16.05.2021 Trzy to już tłum

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska