Szymon Komasa + Krzysztof Grzybowski + Jurek Dybał

Sprzedaż zakończona
Adres ul. Augustiańska 7, Kraków
Tagi Jazz, Muzyka Klasyczna
Wstęp 25–60 zł
Strona wydarzenia www.fmp.org.pl…

Kon­cert Szymona Komasy, Krzysztofa Grzybowskiego z Orkiestrą Sinfonietta Cracovia pod batutą Jurka Dybała w ramach festiwalu Muzyki Polskiej, we współ­pra­cy z Kon­gre­sem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Bi­blio­tek, Ar­chi­wów i Cen­trów In­for­ma­cji (IAML).

  • Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Su­ita G-dur
  • Fe­liks Ja­nie­wicz: Di­ver­ti­men­to
  • Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Se­re­na­da na or­kie­strę smycz­ko­wą op. 2
  • Ta­de­usz Ba­ird: Cz­te­ry so­ne­ty mi­ło­sne do słów Wil­lia­ma Sha­ke­spe­are’a
  • Mie­czy­sław We­in­berg: Sym­fo­nia ka­me­ral­na nr 4 op. 153 na klar­net, trian­gel i smycz­ki

Występują

Polska
Muzyka Klasyczna
Polska
Jazz, Muzyka Klasyczna
Polska
Muzyka Klasyczna
Polska
Muzyka Klasyczna

Video

Sinfonietta Cracovia  Entrata  Sinfonietta Cracovia - Entrata 4:47 9 ×
Sinfonietta Cracovia  Slavonic Dances  Sinfonietta Cracovia – Slavonic Dances 5:15 7 ×
Sinfonietta Cracovia  Symphony No. 9  Sinfonietta Cracovia – Symphony No. 9 12:42 6 ×
Sinfonietta Cracovia  Time Is Ticking  Sinfonietta Cracovia - Time Is Ticking 10:17 4 ×
Pokaż wszystkie filmy

Wydarzenie na mapie

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

© 2019 GoOut