Kem Szkoła

Darmowe
Miejsce Warszawa – różne miejsca
Adres Warszawa
Wstęp Darmowy
Strona wydarzenia www.kemwarsaw.com…

Kem Szkoła to nowy program wspólnego uczenia się zainicjowany przez Kem i realizowany w Warszawie. Program sprzyjać ma rozwijaniu indywidualnych i kolektywnych praktyk artystycznych uczestniczek_ków poprzez eksperymenty i namysł nad choreografią społeczną, performansem oraz metodami działań queerowo-feministycznych. Kem Szkoła powstała w odpowiedzi na potrzebę rozwijania alternatywnych programów edukacji artystycznej wspierającej badania, wymianę oraz procesy samoorganizacji. Uczestnicy projektu pracować będą we wnętrzach Teatru Studio, pojawią się również w otwartej przestrzeni Placu Defilad.

Tegoroczny 6-tygodniowy program zbudowany będzie wokół idei tworzenia światów, która zakłada, że istnieje wiele światów jednocześnie, a każdy z nich jest ciągłym ćwiczeniem różnych wersji wspólnej rzeczywistości. Tworzenie światów to odnajdywanie sposobów wyobrażania, budowania i zamieszkiwania innych światów. Pierwsza część Kem Szkoły zaprosi uczestniczki_ków do wspólnego opracowania narzędzi i strategii choreograficznych i performatywnych, które sytuują badania i praktykę artystyczną w ramach ucieleśnionego doświadczania w relacji do warunków społeczno-politycznych.

Pojęcie „choreografia” rozumiane tutaj jest nie tylko jako praktyka taneczna, ale jako praktyka wykorzystująca ruch będący środkiem wyrazu dla rozmaitych społecznych relacji i splotów intymności, materialności ciał, zmysłowości, polityki/ władzy, środowiska. Choreografia jest też świadomym traktowaniem ruchu jako wyrazu systemów rasy, klasy, płci, seksualności, i norm sprawności. Kem Szkoła, korzystając z narzędzi choreograficznych, ma stać się przestrzenią do wypróbowywania metod politycznie świadomej czujności, nienormatywnych gramatyk ciała, percepcji i współodpowiedzialności. Kem Szkoła ma na celu badać i uwzględniać skutki historii przemocy wobec ciał uznawanych za inne, a także tych form przyjemności, radości i relacyjności, które zrodziły się z oporu wobec tej przemocy. Kem Szkoła zapewni przestrzeń do wspólnych badań i pracy oraz program warsztatów, seminariów, i spotkań realizowanych w różnych formatach. Celem zajęć będzie umożliwienie uczestniczkom_kom rozwijania własnych i kolektywnych praktyk we wspierającym, transdyscyplinarnym środowisku. Osoby uczestniczące w programie będą zapraszane do angażowania się w rozwijanie metod kolektywnej, krytycznej i ucieleśnionej produkcji wiedzy.

W czasie trwania programu Jak dotykać ruchu? zadane zostaną pytania między innymi o to: w jaki sposób ucieleśniać opór poprzez ruch? Co uważamy za ciało i które ciała mają znaczenie? Co rozumiemy przez praktyki tworzenia światów i jakiego rodzaju światów pragniemy? Jak możemy tworzyć nowe i mobilizować stare rodzaje wiedzy międzypokoleniowej? Jakie formy wspólnoty pozwalają nam organizować praktyki dotyku, uwagi i wielozmysłowego postrzegania? Z jakich archiwów możemy czerpać alternatywne genealogie i formy nazywania?

W pierwszej edycji programu udział weźmie grupa 8-10 uczestniczek_ków mieszkających i działających w Polsce. Osoby te zostaną wyłonione w procesie otwartej dwuetapowej rekrutacji, do której zapraszamy m.in choreografki_ów, artystki_ów, performerów_ki, twórczynie filmowe, pisarki_rzy, producentki_ów kultury, tancerki_rzy i aktywistki_ów. Program otwarty jest dla osób z różnymi doświadczeniami (zarówno początkujących jak i z większym dorobkiem artystycznym), zainteresowanych dalszym rozwojem swoich praktyk artystycznych w oparciu o metody choreograficzne, performatywne i kolektywne. Wśród zaproszonych artystek_ów, choreografek_ów i myślicielek_li, które poprowadzą warsztaty i zajęcia w ramach programu, są m.in Alex Baczyński-Jenkins, Wiktor Bagiński, Ligia Lewis, Ewa Majewska, Ania Nowak, Natalia Sielewicz i Will Rawls.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z... vol. 4 Warszawa, Warszawa – różne miejsca Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z... vol. 4

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska