Karolina Breguła: Kurz

Darmowe
Miejsce lokal_30
Adres ul. Wilcza 29a, Warszawa
Wstęp Darmowy
Strona wydarzenia www.lokal30.pl…
Strona miejsca www.lokal30.pl

Głównym wątkiem wystawy Kurz jest problem utraty domu. W projekcie realizowanym od 2018 roku w Tajwanie oraz Hongkongu i Chinach kontynentalnych, Karolina Breguła podejmuje temat masowych eksmisji i wyburzeń. Przygląda się mechanizmom gentryfikacji oraz taktykom oporu wobec nich, procesom społecznym zachodzącym w niszczonych dzielnicach i doświadczeniu jednostek, które ucierpiały w wyniku utraty domu. Na wystawę składają się fotografie, instalacje filmowe, zapis spektaklu, obiekty i książka napisana we współpracy z badaczami i badaczkami oraz osobami doświadczającymi eksmisji. Artystka snuje wielowątkową opowieść, w której stara się uchwycić moment życiowej zmiany oraz wiążącej się z nią niepewności i niestabilności, będących udziałem mieszkańców i mieszkanek dzielnic przechodzących transformację. Jej prace są opisem procesów urbanistycznych i ich niedoskonałości, równocześnie będąc dokumentem oporu i nadziei, zmęczenia i rezygnacji oraz tego, co jedna z bohaterek książki nazywa ćwiczeniami z utraty kontroli.

Tytułowy kurz z wyburzeń przemieszcza się szybko. Jak wykazała zamówiona przez Bregułę ekspertyza, w mało wietrzny dzień pył pochodzący z rozbiórki domu jednej z bohaterek książki przeleciał ponad sto kilometrów, w odludne miejsce daleko za miastem. Resztki po domach, których nie rozwiał wiatr, wywiozły ciężarówki. Zmiany w opisywanych przez artystkę miejscach są nieodwracalne, a ich dowody szybko znikają z pola widzenia. Kurz ma być okazją do przyjrzenia się temu, co zazwyczaj umyka w odgórnie narzucanych procesach modernizacji – indywidualnemu doświadczeniu utraty domu, przynależności i tożsamości.

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska