Kamienica Hipolitów

Pochodząca z XIV wieku kamienica swą nazwę zawdzięcza pochodzącej z Włoch kupieckiej rodzinie Hipolitów, którzy byli jej właścicielami w XVII stuleciu. W drugiej połowie tegoż stulecia przeszła na własność Zaleskich, także kupców, a później jeszcze wielokrotnie zmieniała właścicieli i lokatorów.

Była wielokrotnie przebudowywana, czego ślady zachowały się do dzisiaj. Z XIV w. pochodzą piwnice i kamienne portale, z późniejszych czasów – renesansowa kolumna międzyokienna i polichromia, barokowe stiuki Baltazara Fontany i fryz podstropowy, a także drewniane ganki podwórka. Rokoko zostawiło ślad w postaci polichromii, podobnie wiek XIX. Dzisiaj wszystko to, po wieloletniej, gruntownej konserwacji, można podziwiać na wystawie wnętrz – w 2003 r. w kamienicy otwarty został oddział Muzeum Krakowa, które urządziło w nim stałą ekspozycję Mieszczański dom, pokazującą realia życia codziennego krakowskich mieszczan na przestrzeni wieków.

Adres
pl. Mariacki 3, Kraków
Strona internetowa
Powiązane z

Aktualne wystawy muzealne

Opis miejsca

Pochodząca z XIV wieku kamienica swą nazwę zawdzięcza pochodzącej z Włoch kupieckiej rodzinie Hipolitów, którzy byli jej właścicielami w XVII stuleciu. W drugiej połowie tegoż stulecia przeszła na własność Zaleskich, także kupców, a później jeszcze wielokrotnie zmieniała właścicieli i lokatorów.

Była wielokrotnie przebudowywana, czego ślady zachowały się do dzisiaj. Z XIV w. pochodzą piwnice i kamienne portale, z późniejszych czasów – renesansowa kolumna międzyokienna i polichromia, barokowe stiuki Baltazara Fontany i fryz podstropowy, a także drewniane ganki podwórka. Rokoko zostawiło ślad w postaci polichromii, podobnie wiek XIX. Dzisiaj wszystko to, po wieloletniej, gruntownej konserwacji, można podziwiać na wystawie wnętrz – w 2003 r. w kamienicy otwarty został oddział Muzeum Krakowa, które urządziło w nim stałą ekspozycję Mieszczański dom, pokazującą realia życia codziennego krakowskich mieszczan na przestrzeni wieków.

Galeria

Podobne miejsca

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy