Joanna Rajkowska: Nagi Nerw

Darmowe
Adres ul. Piłsudskiego 105, Wrocław
Wstęp Darmowy
Strona wydarzenia bwa.wroc.pl…
Strona miejsca bwa.wroc.pl…

Wystawa realizowana w ramach studia mistrzowskiego prowadzonego na przestrzeni 2020 roku przez Joannę Rajkowską.

Studio Mistrzów to przegląd najciekawszych zjawisk młodej sztuki współczesnej, organizowany od 2012 roku przez BWA Wrocław. Dzięki niemu możliwe staje się spotkanie artystów i artystek, którzy zaliczani mogą być do klasyków współczesności, z twórcami i twórczyniami młodego pokolenia. Formuła Studia narzuca mistrzowi lub mistrzyni rolę kuratorską i zadanie wyboru, a następnie pracy z wybranymi do udziału w projekcie osobami. Pierwsze Studio Mistrzów, którego gospodarzem był Zbigniew Libera, liczyło zaledwie kilka osób a jego diagnoza odbiła się szerokim echem w dyskusji o obliczu sztuki „w czasach beznadziei”. To był czas mierzenia się z ostatecznym demontażem mitu nowoczesności, pojawianiem się praktyk postartystycznych, praktyk kwestionujących granice materializmu i kryzysu duchowości. Dziś, po upływie siedmiu lat od tamtej wystawy, artystki i artyści opowiedzą o świecie, który mierzy się z katastrofą. To świat zmieniony przez liczne kryzysy, migrację wywoływaną przez wojny i będące ich przyczyną ekonomiczno-polityczne naprężenia. Świat który widmo katastrofy klimatycznej przywiodło na krawędź, za którą nieodzowne są przewartościowania światopoglądowe. To świat, w którym człowiek stanął wobec granic definicyjnych swojego gatunku, dotąd określanych w opozycji do tego co nieludzkie.

Wystawa „Nagi nerw” opisuje rzeczywistość drugiej dekady XXI wieku roku, ryzykując zaangażowanie w życie, jego ulotność i kruchość, jego śmiertelność. Chcemy mówić o tym, co jest żywym doświadczeniem, a nie zilustrowaną tezą. Nie wyjaśniamy, nie diagnozujemy i nie wskazujemy winnych. Używamy materialności naszych ciał po to, żeby przeżyć i dokonać zapisu unikalnego momentu i unikalnej sytuacji, jaką chcemy stworzyć na potrzeby Nagiego nerwu. Chcemy wejść w materię życia bez pancerza i środków bezpieczeństwa, tacy jacy jesteśmy, nieuzbrojeni – opisała Rajkowska założenia stawiane przed projektem. Wypowiedź uzasadnia także wybór grona uczestników projektu Studio Mistrzyni. Artystka zaprosiła do współpracy wyjątkowo liczne grono, bo liczące aż osiemnaście uczestniczek i uczestników – osób, których twórczość wnika w wyjątkowo bezbronny i bezpośredni sposób w najbardziej dotkliwe i problematyczne obszary najbliższej nam współczesności.

Format Studia Mistrzów styka ze sobą mądrość dojrzałego pokolenia uznanych artystek i artystów z horyzontem doświadczenia twórczyń i twórców, do których będzie należeć przyszłość polskiej sztuki. Trwający właśnie, kolejny etap projektu zaczął się tam, gdzie poprzedni się skończył. Człowiek jest w słowniku projektu już tylko jednym więcej śmiertelnym bytem, którego zdolność do kumulowania wiedzy i doświadczeń w obliczu nieuniknionej katastrofy: wymierania gatunków i katastrofy klimatycznej, czyni go potencjalnie interesującym, jednak w żadnym razie nie wyjątkowym, a już na pewno, nie dominującym. Zajmując się problemem relacji człowieczeństwa do innych bytów, problemem odmienności i zależności Nagi nerw odchodzi od zachodnich paradygmatów racjonalności. Skupia się na materii, zarówno materii naszych ciał, będących częścią ekosystemów utrzymujących nas przy życiu, jak i materii wszelkich otaczających nas bytów. Tym samym to wystawa o potencjałach i słabości, niemocy, pamięci o tym co niedojrzałe lub przejrzałe, o niespełnieniach i o zależności. A także o relacjach i świadomości naszego miejsca w systemach społecznych i ekologiach Planety.

Artyści i artystki: Katka Blajchert, Paweł Błęcki, Pamela Bożek, Katarzyna Hołdys, Jakub Jakubowicz, Kamila Kobierzyńska, Daniel Kotowski, Mateusz Kowalczyk, Kasper Lecnim, Paulina Pankiewicz, Dominika Piętak, Przemek Piniak, Magdalena Romanowska, Irmina Rusicka, Ala Savashevich, Agata Siniarska, Victoriia Tofan
Mistrzyni: Joanna Rajkowska
Współpraca kuratorska: Anna Mituś
Producentka: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka

Wydarzenie na mapie

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska