Instytut Awangardy

Instytut Awangardy

Adres al. Solidarności 64/118, Warszawa
Strona internetowa www.instytutawangardy.org

Aktualne wystawy muzealne

Opis miejsca

Instytut Awangardy został założony przez Fundację Galerii Foksal w 2004 roku. Jego podstawowym celem jest ochrona i udostępnianie studia Edwarda Krasińskiego szerszej publiczności. W pracowni-mieszkaniu, które Krasiński odziedziczył po pionierze sztuki awangardowej Henryku Stażewskim, zachowano unikatowy zespół prac, zaaranżowanych przez artystę w latach 1988–2002. Instalacja pozostaje niezmieniona od momentu śmierci Krasińskiego w 2004 roku. Jej głównym elementem jest niebieska taśma, scotch blue, naklejona przez Krasińskiego horyzontalnie na wysokości 130 cm, „wszędzie i na wszystkim". „Nie wiem czy to jest sztuka — komentował — ale jest to na pewno scotch blue, szerokość 19mm, długość niewiadoma". Powstanie Instytutu Awangardy jest również związane z wybudowaniem szklanego pawilonu na przylegającym do studia tarasie. Utworzona w ten sposób nowa przestrzeń służy programowi wystaw i warsztatów edukacyjnych. Ta część projektu pozwala eksplorować wcześniejszą historię mieszkania znajdującego się na jedenastym piętrze w bloku przy Alejach Solidarności 64 — przede wszystkim działalność Stażewskiego.

Stażewski wraz z awangardową malarką Mewą Łunkiewicz-Rogoyską i jej mężem Janem Rogoyskim zamieszkali w studiu w 1962 roku. Wspólnie stworzyli jedno z nielicznych w ówczesnej Warszawie aktywnych środowisk artystycznych. Ich pracownia była wtedy miejscem barwnego życia towarzyskiego i spotkań artystów. W 1970 roku ze Stażewskim zamieszkał Krasiński — razem kontynuowali tradycję salonu artystycznego. Po śmierci Stażewskiego w 1988 roku jego konstruktywistyczne obrazy wypełniające wnętrze mieszkania, zostały przeniesione do muzeów. Opuszczona przez awangardowego twórcę przestrzeń zainspirowała Krasińskiego do stworzenia nowych prac, które w dużej mierze powstały w relacji do przestrzeni pracowni i jej historii. Stopniowo studio osiągało swój dzisiejszy kształt.

Pawilon na tarasie studia gości bardzo różnorodne wystawy, odczyty, warsztaty i sesje naukowe, które budują szeroki kontekst dla tradycji stworzonej przez Stażewskiego i Krasińskiego. Konfrontacja efemerycznych prac Krasińskiego z nowymi wystawami i krytyczną refleksją sprawia, że Instytut Awangardy to wyjątkowy eksperyment w dziedzinie współczesnego muzealnictwa.

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

Zdjęcia

Podobne miejsca

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Archiwum Główne Akt Dawnych
Muzeum Nad Wisłą
Państwowe Muzeum Archeologiczne
Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie
Muzeum życia w PRL
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Fotoplastikon Warszawski
Muzeum Narodowe w Warszawie
Centrum Interpretacji Zabytku
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej
Muzeum Ewolucji PAN

© 2020 GoOut