Inskrypcje tożsamości. Przynależność, różnica, gest

Darmowe
Adres Krakowskie Przedmieście 16/18, Warszawa
Wstęp Darmowy
Strona miejsca www.biurowystaw.pl

Na wystawie Inskrypcje tożsamości. Przynależność, różnica, gest pokazane zostaną artystki i artyści, których prace są swoistymi inskrypcjami w domenie szeroko rozumianej tożsamości (narodowej, środowiskowej i kulturowej). Tę tożsamość rozszywają osobiste artystyczne afiliacje i doświadczenia, różnicując i limitując zakres przynależności. Domeny narodowe – białoruską (Ala Savashevich, Sergey Shabohin), romską (Krzysztof Gil, Małgorzata Mirga-Tas), ukraińską (Lia Dostilieva i Andrii Dostiliev, Aleksander Sovtysik) i żydowską (Zuzanna Hertzberg, Natalia Romik) – łączy akt wspólnotowego, często gorzkiego doświadczenia mniejszości. Doświadczenie to jest jednak rozszywane, nadal w obrębie tych grup, przez gest i jednostkowy statement własnej tożsamości, niezbywalnej i nieredukowalnej. Nasycony kobiecą wrażliwością akt twórczy Ali Savashewich, zespalającej ciało z politycznością, inspirowany krytyką instytucji muzeum i mediów „rewizjonizm” Sergeya Shabohina, romski femmage art Małgorzaty Mirgi-Tas i de-romantyzującą mit romskości twórczość Krzysztofa Gila, sztukę Aleksandra Sovtysika, akcentującą nieobecność i kreującą artefakty w miejscach braku, podkreślające prywatność doświadczenia historycznego „demontaże” Lii Dostilievej i Andrija Dostilieva, zwierciadlane rekonstrukcje żydowskiej tkanki polskich miast Natalii Romik i artywizm Zuzanny Hertzberg, łączący motyw rewolucyjnej Szechiny zpraktyką i ikonografiami oporu. Tożsamość nie jest terytorium i granicą, lecz zobowiązaniem. Od naszej kompetencji, kognitywnej i emocjonalnej, zależy, jak dalece potrafimy ją rozpoznać i z nią współodczuwać.

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska