Galeria Leto

Galeria Leto

Adres ul. Dzielna 5, Warszawa
Strona internetowa www.leto.pl
E-mail press@leto.pl
Telefon +48 661 918 814

Aktualne wystawy w galerii

Nie wiemy o żadnych wydarzeniach w tym miejscu

Opis miejsca

Bogaty i mię­dzy­na­ro­dowy pro­gram dzia­łal­no­ści gale­rii Leto wykra­cza poza ramy mediów i nur­tów pla­su­jąc się na gra­nicy sztuki współ­cze­snej i muzyki. Poprzez czer­piący z róż­nych dzie­dzin sztuki pro­gram oraz kom­plek­sową opiekę kura­tor­ską gale­ria LETO sku­tecz­nie pro­muje naj­cie­kaw­sze zja­wi­ska sztuki współ­cze­snej ugrun­to­wu­jąc ich miej­sce na mię­dzy­na­ro­do­wej sce­nie arty­stycz­nej.

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

Zdjęcia

Podobne miejsca

Leica 6x7 Gallery
Udostępnij
Biuro Wystaw
Udostępnij
Dom Aukcyjny Polswiss Art
Udostępnij
Galeria Foksal
Udostępnij
Galeria Monopol
Udostępnij
Pawilon Sztuki ERGO Hestii
Udostępnij
Nanazenit
Udostępnij
Salon Akademii
Udostępnij
Galeria WizyTUjąca
Udostępnij
81 stopni
Udostępnij
Galeria Promocyjna
Udostępnij
Wschód
Udostępnij

© 2019 GoOut