Fundacja Bęc Zmiana

Fundacja Bęc Zmiana działa na różnych polach, m.in. architektury, sztuk wizualnych, projektowania, kultury miejskiej. Ich podstawowym celem jest wspieranie rozwoju kultury współczesnej, badań naukowych dotyczących współczesności oraz rozpoznanie potencjału przestrzeni publicznej/wspólnej. Od 2002 roku zajmują się inicjowaniem działań interdyscyplinarnych, których większość dotyczy/prezentowana jest w przestrzeni publicznej. Organizują wystawy, dyskusje, konferencje, konkursy dla artystów, architektów i projektantów. Wspierają badania naukowe dotyczące współczesnej kultury. Fundacja wydaje czasopisma: bezpłatny Notes na 6 tygodni – bogato ilustrowany magazyn prezentujący najciekawsze wydarzenia z obszaru kultury współczesnej oraz kwartalnik humanistyczny Format P. To również wydawnictwo książek poświęconych architekturze i jej społecznemu oddziaływaniu, sztuce najnowszej, projektowaniu graficznemu, badaniom wizualnym i ekonomii kultury. Bęc Zmiana prowadzi księgarnie w centrum Warszawy.

Zaplanowane wydarzenia

Opis miejsca

Fundacja Bęc Zmiana działa na różnych polach, m.in. architektury, sztuk wizualnych, projektowania, kultury miejskiej. Ich podstawowym celem jest wspieranie rozwoju kultury współczesnej, badań naukowych dotyczących współczesności oraz rozpoznanie potencjału przestrzeni publicznej/wspólnej. Od 2002 roku zajmują się inicjowaniem działań interdyscyplinarnych, których większość dotyczy/prezentowana jest w przestrzeni publicznej. Organizują wystawy, dyskusje, konferencje, konkursy dla artystów, architektów i projektantów. Wspierają badania naukowe dotyczące współczesnej kultury. Fundacja wydaje czasopisma: bezpłatny Notes na 6 tygodni – bogato ilustrowany magazyn prezentujący najciekawsze wydarzenia z obszaru kultury współczesnej oraz kwartalnik humanistyczny Format P. To również wydawnictwo książek poświęconych architekturze i jej społecznemu oddziaływaniu, sztuce najnowszej, projektowaniu graficznemu, badaniom wizualnym i ekonomii kultury. Bęc Zmiana prowadzi księgarnie w centrum Warszawy.

Galeria

Podobne miejsca

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy