Fotografie w działaniach lokalnych

Wolny
Miejsce Wydarzenie online
Adres Internet
Wstęp Wolny
Strona wydarzenia sztukaedukacji.zacheta.art.pl

Panel dyskusyjny skupiony wokół fotografii, w trakcie którego zostaną wyłonione projekty pochodzące z otwartego konkursu, mające na celu uważniejsze spojrzenie na fotografię. Projekty te zwracają również uwagę na jej rolę w poznawaniu swoich korzeni, lokalnych historii oraz najbliższej okolicy.

  • Pola Rożek – Koprzywnica Patrzy/My

Projekt to wieloletnie działania etnograficzno-animacyjne realizowane w gminie Koprzywnica we współpracy niezależnej animatorki i domu kultury z mieszkańcami i lokalnymi szkołami. Działania te skupiają się na odkrywaniu lokalnych, wiejskich/małomiasteczkowych historii, dla których nie ma miejsca w głównym nurcie edukacji historycznej. Historie te są zbierane poprzez szukanie, skanowanie i analizowanie archiwalnych zdjęć przechowywanych przez mieszkańców gminy, a także wywiady etnograficzne przeprowadzane z seniorami. Zebrane opowieści, wspomnienia i fotografie wykorzystywane są do opracowywania materiałów edukacyjnych wokół lokalnych, społecznych historii. Na ich podstawie przeprowadzane są warsztaty dla młodzieży — w formie zagadek, refleksji nad archiwalnymi zdjęciami i tego, co mogą przekazać. Warsztaty odbywają się też w terenie — w formie spacerów etnograficznych oraz spotkań-rozmów młodzieży z seniorami, traktowanymi jako eksperci od lokalnej historii.

  • Magdalena Romanowska – Lokalne wioski

Projekt miał na celu zaangażowanie młodzieży w wizualne badanie swojej najbliższej okolicy – małych wsi z Gminy Magnuszew. Uczestnikami inicjatywy byli uczniowie gimnazjów z terenu Gminy Magnuszew. Najpierw przeprowadzone zostały warsztaty fotograficzno-dziennikarskie, mające na celu przygotowanie uczestników do pracy w terenie. Temat projektu, czyli tożsamość najbliższej okolicy, spowodował, że prace wykonane przez młodzież przybrały formę wywiadów autofotograficznych. Podczas wystawy końcowej w świetlicy w Przewozie Tarnowskim młodzież zaprezentowała rezultaty swojej wspólnej pracy mieszkańcom naszej gminy. Projekt został zrealizowany w 2015 i 2016 roku dzięki środkom programu Równać Szanse.

  • Marta Świtała – Stacja Fotografia

Projekt realizowany w podradomskiej wsi Jedlnia-Letnisko polegał na wykorzystaniu zebranych wcześniej od mieszkańców gminy starych zdjęć do dalszych działań. Ich celem było budowanie tożsamości lokalnej i rozbudzenie zaciekawienia historią miejsca oraz docenienie własnych historii rodzinnych jako tych, które budują społeczność. Formą stały się budki, w których umieszczono stare fotografie i krótki opis, z prośbą o współpracę przy odtwarzaniu historii pokazanych na fotografiach oraz do dalszego zbierania zdjęć. Ponadto podczas warsztatów dla dzieci namalowano mapę okolicy i zostało także zorganizowane śniadanie społeczne.

  • Anna Kura – Kadry dzielnicy – Powrót do przeszłości

Projekt powstał w oparciu o efekt współpracy Muzeum Miejskiego w Tychach i Fundacji Kultura Obrazu — wirtualną mapę-archiwum ABC — Architektura Bliżej Ciebie, zbiór zdjęć ośmiu fotografów z lat 1951–1989, czyli prawie czterdziestu lat tyskiej historii. To uniwersalny scenariusz dostępny na stronie projektu ABC, zachęcający animatorów, edukatorów, nauczycieli czy po prostu mieszkańców do eksploracji swojej okolicy i poznania zasobów lokalnych archiwów — oficjalnych i domowych. Można go wykorzystać niezależnie od miejsca zamieszkania i podjąć próbę stworzenia podwalin fotograficznego archiwum swojej miejscowości. To także cykl spacerów i warsztatów rozpoczęty w tym roku w przestrzeni Tychów, w oparciu o zasoby wirtualnej mapy. Każdy spacer poświęcony jest konkretnemu wycinkowi miasta. Pierwsza część polega na podążaniu śladami dawnych kadrów i próbie odwzorowania ich współcześnie — „re-fotografii”. Następnie, już w muzeum, zdjęcia zgrywane są na dysk komputera i drukowane. Z połączenia tych archiwalnych i nowych fotografii powstaje za każdym razem mini wystawa. Działanie jest okazją do wielowątkowej i międzypokoleniowej dyskusji, wymiany wspomnień i doświadczeń, uważnego śledzenia zmian i pogłębiania wiedzy o lokalnej historii, dla której fotografia ma ogromne znaczenie. To również okazja do pielęgnowania w sobie poczucia wspólnej odpowiedzialności za dokumentowanie historii, ponieważ prywatne czy amatorskie archiwa okazują się niejednokrotnie niezwykle cennymi skarbnicami przeszłości.

Moderatorką panelu będzie Dorota Borodaj – autorka reportaży, redaktorka, animatorka kultury. Członkini zarządu Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz. Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu.

Obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Ponad wszelkimi podziałami: Andrzej Wróblewski Internet, Wydarzenie online dzisiaj 19:00 Ponad wszelkimi podziałami: Andrzej Wróblewski
Seminarium online: Zarządzanie danymi i kolekcjami w archiwach Internet, Wydarzenie online dzisiaj 11:00 Seminarium online: Zarządzanie danymi i kolekcjami w archiwach
Mein Kampf Internet, Wydarzenie online dzisiaj 18:00 Mein Kampf
Skłodowska. Radium Girl Internet, Wydarzenie online dzisiaj 19:00 Skłodowska. Radium Girl

© 2021 GoOut