Dramaty pandemiczne
Dramaty pandemiczne
Dramaty pandemiczne
Dramaty pandemiczne
Dramaty pandemiczne
Dramaty pandemiczne
Dramaty pandemiczne

Dramaty pandemiczne

Adres
ul. Jazdów 1, Warszawa
Wstęp
Bezpłatne

Polska Kompania Teatralna we współpracy z Fundacją Uwaga na Kulturę! stworzyła cykl słuchowisk pod nazwą Dramaty pandemiczne – zapiski z czasów społecznego dystansu. Sztuki zostały zamówione u Jarosława Jakubowskiego, Marka Kochana i Antoniego Wincha, wybitnych autorów współczesnych, nagradzanych za twórczość radiową, telewizyjną i teatralną, między innymi na Festiwalu Dwa Teatry. Teksty nie odnoszą się wprost do sytuacji związanej z pandemią, ale są artystycznymi świadectwami tego czasu. Stanowią one dla nas materiał dokumentujący stan ducha, myśli i uczuć, które towarzyszą ludziom żyjącym w konkretnym i bardzo specyficznym momencie o znaczeniu historycznym.

H Jakubowskiego w reż. Waldemara Modestowicza, Marudek Wincha w reż. Łukasza Lewandowskiego i Paloma w Buenos Aires Kochana zostaną udostępnione w internecie, na kanale audowizualnym portalu Teatrologia.info, wydawanym przez Polską Kompanię Teatralną. Dodatkowo otrzymają oprawę plastyczną, za opracowanie której odpowiedzialny jest prof. Marek Chowaniec, ceniony i nagradzany scenograf teatralny. Wzbogacenie słuchowisk o formy plastyczne jest nie tylko ciekawym eksperymentem artystycznym, ale także – a może przede wszystkim – atrakcyjną propozycją dla odbiorców.

Podczas premiery w Instytucie Teatralnym będzie można wysłuchać fragmentów słuchowisk, a następnie zobaczyć wywiady z autorami na tematy związane z ich warsztatem pracy w czasie pandemii. Zapytamy ich między innymi o to, jak pisze się dramat ze świadomością konieczności zachowania „społecznego dystansu” między aktorami przy nagraniu? Jak wpływa to na aranżowanie sytuacji dramatycznych, układy między postaciami, komponowanie fabuły? W rozmowach o tworzeniu słuchowisk w czasie pandemii udział wezmą także reżyserzy, twórcy muzyki i aktorzy. Wywiady te stanowić będą interesujący materiał badawczy dla teoretyków dramatu i teatru. Obecni na sali widzowie również będą mogli zadać swoje pytania.

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy