Codzienne formy oporu

Bilety
Adres ul. Jazdów 2, Warszawa
Wstęp 0–20 zł
Strona wydarzenia www.u-jazdowski.pl…
Strona miejsca www.u-jazdowski.pl
Kurator Ika Sienkiewicz-Nowacka

Powrót do natury, zbieranie skamielin, wspólne przygotowywanie posiłków – w sytuacji okupacji każdy gest jest przejawem siły, która pozwala przetrwać i zachować sens życia. Wystawa Codzienne formy oporu opowiada o strategiach życia pod presją w Palestynie. Jest wynikiem wieloletniej pracy artystów palestyńskich: Jumany Emil Abboud, Ahmada Alakry, Mirny Bamieh, Forensic Architecture, Sandi Hilal i Alessandra Pettiego z kolektywu DAAR, Jumany Manny, Mahommada Saleha, a także efektem odbywających się w ciągu ostatnich czterech lat rezydencji artystycznych, podróży, badań i pracy z lokalnymi społecznościami artystów z Polski – Karoliny Grzywnowicz, Joanny Rajkowskiej, Jaśminy Wójcik i Marty Wódz – oraz Wima Catrysse’a z Belgii. W wystawie zostały zebrane projekty, które eksponują praktyki pomagające zachować człowieczeństwo i stawić opór w czasie zawirowań społecznych, politycznych czy ekologicznych – nie tylko na terenie okupowanej Palestyny. Opór rozumiany jest w tym projekcie nie jako fizyczny i zbrojny sprzeciw wobec dokuczliwej opresji, ale jako trwanie, gościnność, praktyki pamięci stosowane przeciw zapomnieniu. Opór to też małe codzienne gesty i rytuały: przygotowywanie posiłków, uprawianie roślin, śpiewanie piosenek, odbudowywanie zburzonych domów.

Realizując długofalowy projekt Codzienne formy oporu, CSW pragnie przybliżyć polskiej publiczności wątki istotne dla palestyńskiego tu i teraz. Spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jakiego znaczenia nabierają we współczesnym kontekście tematy powiązane z tradycją i etosem mieszkańców tego kraju – podróżowanie, gościnność, natura. Zazwyczaj ukryte tematy oporu politycznego, wysiłki na rzecz praktyk demokracji i niezliczone kontrnarracje w codziennych formach oporu stają się widoczne i są przekazywane widzom. W związku z obecną sytuacją polityczną zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie program wzmacnia świadomość znaczenia oddolnych praktyk demokratycznych – szczególnie w czasach nasilającego się autorytaryzmu.

Artystki i artyści: Jumana Emil Abboud, Ahmad Alakra, Mirna Bamieh, Wim Catrysse, Maja Demska, Forensic Architecture, Karolina Grzywnowicz, Sandi Hilal and Alessandra Petti of DAAR collective, Jumana Manna, Joanna Rajkowska, Mohammad Saleh, Marta Wódz, Jaśmina Wójcik

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Klub filmowy {OD–JAZD}: Pokaz filmu „Na nabrzeżach” i dyskusja Warszawa, U-jazdowski Kino Klub filmowy {OD–JAZD}: Pokaz filmu „Na nabrzeżach” i dyskusja
Sztuka polityczna Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Sztuka polityczna
Project Room 2021 Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Project Room 2021

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska