Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Centrum Rzeźby Polskiej powstało w latach 60. XX wieku, kiedy w utworzono tu Ośrodek Pracy Twórczej Rzeźbiarzy, historyczne budynki przeznaczono na pracownie, a w parku pojawiły się pierwsze wystawy. W 1974 roku ośrodkowi pod egidą ZPAP nadano nazwę Centrum Rzeźby Polskiej, zaś w 1981 Centrum stało się instytucją podległą Ministerstwu Kultury i Sztuki. W 1992 wystawą Nowoczesna rzeźba polska 1955–1991 zainaugurowano działalność Muzeum Rzeźby Współczesnej, które wraz z galeriami rozlokowanymi w parku prezentuje kilkanaście ekspozycji rocznie.

Centrum jest obecnie miejscem spotkań artystów z różnych stron świata, gromadzi dzieła sztuki, realizuje program wystawienniczy i naukowo-badawczy, stanowi zaplecze dla pracy twórczej rzeźbiarzy. Zajmuje prawie trzynastohektarowy zespół podworski, w skład którego wchodzą: pałac, kaplica, oranżeria, oficyna, budynki gospodarcze – wszystkie przystosowane do nowych funkcji oraz park krajobrazowy z malowniczymi stawami i starymi drzewami, który jest zarazem galerią rzeźby.

Zaplanowane wydarzenia

Opis miejsca

Centrum Rzeźby Polskiej powstało w latach 60. XX wieku, kiedy w utworzono tu Ośrodek Pracy Twórczej Rzeźbiarzy, historyczne budynki przeznaczono na pracownie, a w parku pojawiły się pierwsze wystawy. W 1974 roku ośrodkowi pod egidą ZPAP nadano nazwę Centrum Rzeźby Polskiej, zaś w 1981 Centrum stało się instytucją podległą Ministerstwu Kultury i Sztuki. W 1992 wystawą Nowoczesna rzeźba polska 1955–1991 zainaugurowano działalność Muzeum Rzeźby Współczesnej, które wraz z galeriami rozlokowanymi w parku prezentuje kilkanaście ekspozycji rocznie.

Centrum jest obecnie miejscem spotkań artystów z różnych stron świata, gromadzi dzieła sztuki, realizuje program wystawienniczy i naukowo-badawczy, stanowi zaplecze dla pracy twórczej rzeźbiarzy. Zajmuje prawie trzynastohektarowy zespół podworski, w skład którego wchodzą: pałac, kaplica, oranżeria, oficyna, budynki gospodarcze – wszystkie przystosowane do nowych funkcji oraz park krajobrazowy z malowniczymi stawami i starymi drzewami, który jest zarazem galerią rzeźby.

Galeria

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy