Centrum Praw Kobiet

Fundacja Centrum Praw Kobiet jest organizacją, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i w rodzinie oraz przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

W codziennej działalności fundacja łączy różne formy aktywności. Z jednej strony udziela kompleksowego wsparcia ( konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji, z drugiej zaś starają się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie. Ważną rolę w działalności odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne ( szkolenia, warsztaty, publikacje).

Adres
ul. Wilcza 60 lok. 19, Warszawa
Strona internetowa

Zaplanowane wydarzenia

Opis miejsca

Fundacja Centrum Praw Kobiet jest organizacją, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i w rodzinie oraz przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

W codziennej działalności fundacja łączy różne formy aktywności. Z jednej strony udziela kompleksowego wsparcia ( konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji, z drugiej zaś starają się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie. Ważną rolę w działalności odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne ( szkolenia, warsztaty, publikacje).

Galeria

Podobne miejsca

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy