Celestat

Celestat (tj. strzelnica, od niemieckiego Zielstätte) ulokowany w Ogrodzie Strzeleckim to historyczna siedziba krakowskiego Bractwa Kurkowego – jednego z wielu bractw kurkowych, czyli sięgających korzeniami średniowiecza organizacji uczących mieszczan posługiwania się bronią na wypadek konieczności obrony murów miejskich. Obecnie znajduje się tu prowadzona przez Muzeum Krakowa jedyna placówka ekspozycyjno-badawcza w Europie, której zakres zainteresowań obejmuje jak najszerzej pojęte dzieje i zwyczaje bractw kurkowych. Oddział w sposób szczególny zajmuje się historią i dziejami krakowskiego Bractwa Kurkowego, opiekuje się kolekcją pamiątek oraz gromadzi i opracowuje nowe nabytki. Oddział współpracuje z Towarzystwem Strzeleckim „Bractwem Kurkowym” w Krakowie przy organizacji tradycyjnych imprez, w tym najważniejsza – intronizacja Króla Kurkowego. W ramach działalności edukacyjnej odbywają się lekcje, warsztaty oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, np. o tytuł Małego Króla Kurkowego.

Trzon zgromadzonych i prezentowanych eksponatów stanowi Kolekcja Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Składają się nań: portrety krakowskich królów kurkowych (od 1834 r.), insygnia władz Towarzystwa Strzeleckiego oraz króla i marszałków (berło, laski, łańcuchy) z najcenniejszym z nich srebrnym kurem. Ponadto tworzy ją zbiór medali, strzeleckich trofeów, tarcze, obrazy (tonda) dokumentujące ważne wydarzenia w dziejach Bractwa, podobnież jak liczne fotografie i dokumenty oraz księgi. Zasób ten stale powiększają kolejne nabytki, dary i przekazy, często samych braci kurkowych np. stroje kontuszowe oraz odznaczenia, medale itp.. Są to zarówno przedmioty z epok minionych, jak i eksponaty ilustrujące najnowsze dzieje Bractwa (np. model pomnika Jana Pawła II ufundowanego i wzniesionego przez braci w Ogrodzie Strzeleckim w 2000 r.). Celestat można zwiedzać m.in. w ramach trasy muzealnej Trasa obronności, w której skład wchodzą też wizyty w Barbakanie i przetrwałych fragmentach murów obronnych Krakowa.

Aktualne wystawy muzealne

Opis miejsca

Celestat (tj. strzelnica, od niemieckiego Zielstätte) ulokowany w Ogrodzie Strzeleckim to historyczna siedziba krakowskiego Bractwa Kurkowego – jednego z wielu bractw kurkowych, czyli sięgających korzeniami średniowiecza organizacji uczących mieszczan posługiwania się bronią na wypadek konieczności obrony murów miejskich. Obecnie znajduje się tu prowadzona przez Muzeum Krakowa jedyna placówka ekspozycyjno-badawcza w Europie, której zakres zainteresowań obejmuje jak najszerzej pojęte dzieje i zwyczaje bractw kurkowych. Oddział w sposób szczególny zajmuje się historią i dziejami krakowskiego Bractwa Kurkowego, opiekuje się kolekcją pamiątek oraz gromadzi i opracowuje nowe nabytki. Oddział współpracuje z Towarzystwem Strzeleckim „Bractwem Kurkowym” w Krakowie przy organizacji tradycyjnych imprez, w tym najważniejsza – intronizacja Króla Kurkowego. W ramach działalności edukacyjnej odbywają się lekcje, warsztaty oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, np. o tytuł Małego Króla Kurkowego.

Trzon zgromadzonych i prezentowanych eksponatów stanowi Kolekcja Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Składają się nań: portrety krakowskich królów kurkowych (od 1834 r.), insygnia władz Towarzystwa Strzeleckiego oraz króla i marszałków (berło, laski, łańcuchy) z najcenniejszym z nich srebrnym kurem. Ponadto tworzy ją zbiór medali, strzeleckich trofeów, tarcze, obrazy (tonda) dokumentujące ważne wydarzenia w dziejach Bractwa, podobnież jak liczne fotografie i dokumenty oraz księgi. Zasób ten stale powiększają kolejne nabytki, dary i przekazy, często samych braci kurkowych np. stroje kontuszowe oraz odznaczenia, medale itp.. Są to zarówno przedmioty z epok minionych, jak i eksponaty ilustrujące najnowsze dzieje Bractwa (np. model pomnika Jana Pawła II ufundowanego i wzniesionego przez braci w Ogrodzie Strzeleckim w 2000 r.). Celestat można zwiedzać m.in. w ramach trasy muzealnej Trasa obronności, w której skład wchodzą też wizyty w Barbakanie i przetrwałych fragmentach murów obronnych Krakowa.

Galeria

Podobne miejsca

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy