Wystawy w Bratysławie

Výstava plagátov k filmom československej novej vlny
Fenomény: Slovenské výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia
Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov
100 rokov dizajnu
Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície
Lekáreň U červeného raka
Modern art in Slovakia
Antropológia
Grafické kabinety
Košer: Známy vs. neznámy
Antimúzeum J.K.
Mikuláš Galanda Group
Zbierka diel Júliusa Kollera
Vonkajšia expozícia
Ostrov Sihoť
Pravek života
Príbeh života na Zemi
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Optické klamy a ilúzie
Stará radnica
Hrad Devín v 13. - 20. storočí
Anglické tapisérie
Prezentácia výsledkov reštaurovania diela Kráľovná anjelov
Personalities and Phenomena
The Origin of Modern Fine Art in Slovakia
Obrazáreň
Čerpacia stanica v Karlovej Vsi
Vonkajšie skupiny rastlín
Lapidárium
Premeny Zuckermandla
Fenomén jednotného času
Horský park
Laterarius: Dejiny tehliarstva na Slovensku
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Vodárenstvo
Monumentálky. Dotvorenie architektúry výtvarnými dielami
Skleníkové skupiny rastlín
Expozícia vinohradníctva
Dom U Dobrého pastiera
Biodiverzita Zeme
Dejiny Slovenska: Od praveku po Veľkú Moravu
Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Expozícia historických interiérov
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea
Jedlo, sny, nápoje. Všedné dni a sviatky zo života ľudu
Tibor Majláth: Noví Nepóni 5
Dejiny a kultúra karpatských Nemcov
Krajina za mapou
© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy