Wystawy w Bratysławie

Cosmos Discovery
Prológ. 12 farieb reality
Kelti z Bratislavy
Kelti z Bratislavy
Wystawy,
Bratislavský hrad
Čas a príliv neberú ohľad na nikoho: Medziobjekty Aleša Votavu
Fenomény: Slovenské výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia
100 rokov dizajnu
Grafické kabinety
Košer: Známy vs. neznámy
Monumentálky. Dotvorenie architektúry výtvarnými dielami
Biodiverzita Zeme
Heterotopia: Spomienky Premostenia SNG v digitálnej inštalácii
Biodiverzita Slovenska
© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy