Wystawy w Bratysławie

Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy
8-BIT
8-BIT
Wystawy,
Galéria dizajnu Satelit
Pokoj ľuďom dobrej vôle. Betlehemy na Slovensku
Z pozostalosti Edity Gruberovej
Kelti z Bratislavy
Kelti z Bratislavy
Wystawy,
Bratislavský hrad
Trianon: Zrod novej hranice
Trianon: Zrod novej hranice
Wystawy,
Bratislavský hrad
Archeológovia na stavbe Mosta SNP v Bratislave
Od Nílu k Dunaju. Pamiatky ríše faraónov v Bratislave
Na slávu a chválu
Na slávu a chválu
Wystawy,
Bratislavský hrad
Po stopách legionárov
Po stopách legionárov
Wystawy,
Archeologické múzeum
Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov
100 rokov dizajnu
Lekáreň U červeného raka
Antropológia
Zbierka diel Júliusa Kollera
Vonkajšia expozícia
Ostrov Sihoť
Pravek života
Príbeh života na Zemi
Stará radnica
Hrad Devín v 13. - 20. storočí
Obrazáreň
Čerpacia stanica v Karlovej Vsi
Lapidárium
Premeny Zuckermandla
Fenomén jednotného času
Laterarius: Dejiny tehliarstva na Slovensku
Vodárenstvo
Biodiverzita Zeme
Dejiny Slovenska: Od praveku po Veľkú Moravu
Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Expozícia historických interiérov
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea
Dejiny a kultúra karpatských Nemcov
Traťová mechanizácia
Trubkáreň
Korunná veža
Ženy – príbehy žien, ktoré ovplyvnili svet
Zaujímavosti starých zbierok
Keltská mincovňa
Keltská cesta
Expozícia dejín mesta
Biodiverzita Slovenska
Klenotnica
Expozícia Múzeum zbraní
Pamätný dom J. N. Hummela
© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy