Brama Poznania ICHOT

Brama Poznania ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego) to placówka kulturalna zajmująca się prezentowaniem, interpretacją i promocją historii i dziedzictwa Ostrowa Tumskiego w Poznaniu; we wczesnym średniowieczu w tym miejscu znajdowała się osada będąca jednym z głównych ośrodków politycznych nowo powstającego państwa polskiego.

Główna ekspozycja Bramy Poznania ma charakter multimedialny, nie zawiera eksponatów w znaczeniu muzealniczym. Placówka pełni rolę „centrum interpretacji dziedzictwa”: ma ułatwiać odwiedzającym kontakt z dziedzictwem kulturowym poznańskiego Ostrowa Tumskiego. Opowiada z wykorzystaniem zmysłu wzroku, słuchu i dotyku o przeszłości poznańskiej wyspy katedralnej począwszy od okresu kształtowania się państwowości polskiej w okresie monarchii wczesnopiastowskiej do współczesności.

Aktualne wystawy muzealne

Opis miejsca

Brama Poznania ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego) to placówka kulturalna zajmująca się prezentowaniem, interpretacją i promocją historii i dziedzictwa Ostrowa Tumskiego w Poznaniu; we wczesnym średniowieczu w tym miejscu znajdowała się osada będąca jednym z głównych ośrodków politycznych nowo powstającego państwa polskiego.

Główna ekspozycja Bramy Poznania ma charakter multimedialny, nie zawiera eksponatów w znaczeniu muzealniczym. Placówka pełni rolę „centrum interpretacji dziedzictwa”: ma ułatwiać odwiedzającym kontakt z dziedzictwem kulturowym poznańskiego Ostrowa Tumskiego. Opowiada z wykorzystaniem zmysłu wzroku, słuchu i dotyku o przeszłości poznańskiej wyspy katedralnej począwszy od okresu kształtowania się państwowości polskiej w okresie monarchii wczesnopiastowskiej do współczesności.

Galeria

Podobne miejsca

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy