Bazylika oo. Jezuitów

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa to rzymskokatolicki kościół konwentualny jezuitów, znajdujący się w Krakowie, w Dzielnicy II, na Wesołej przy ul. Kopernika 26. Modernistyczna budowla reprezentuje architekturę młodopolską i jest jednym z najwybitniejszych dzieł polskiej sztuki sakralnej z pierwszej ćwierci XX stulecia.

Zaplanowane wydarzenia

Opis miejsca

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa to rzymskokatolicki kościół konwentualny jezuitów, znajdujący się w Krakowie, w Dzielnicy II, na Wesołej przy ul. Kopernika 26. Modernistyczna budowla reprezentuje architekturę młodopolską i jest jednym z najwybitniejszych dzieł polskiej sztuki sakralnej z pierwszej ćwierci XX stulecia.

Galeria

Podobne miejsca

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechy