Wystawa stała

Alfabet architektury romańskiej

Bilety
Adres ul. Długa 52, Warszawa
Wstęp 6–12 zł
Strona wydarzenia www.pma.pl…
Strona miejsca www.pma.pl

Wystawa w przystępny sposób wyjaśnia najważniejsze pojęcia i terminy architektoniczne związane z kamiennym budownictwem wczesnośredniowiecz-nym. Bazuje na przykładach budowli kamiennych z terenów ziem Polski datowanych od X wieku do poł. XIII wieku. Jednym z najbardziej interesujących obiektów jest kopia Drzwi Gnieźnieńskich z przedstawieniami życia i męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha oraz kopia Drzwi Płockich z XII w. (dziś w soborze św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim)

Wydarzenie na mapie

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

ABC architektury gotyku Warszawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne Stała ABC architektury gotyku
Biskupin Warszawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne Stała Biskupin
Pradzieje Ziem Polskich Warszawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne Stała Pradzieje Ziem Polskich

© 2021 GoOut